“Behoven att snabbt få fram bostäder är väldigt stora. Det har lett till att en del oseriösa aktörer tagit plats på marknaden”, säger Zenergys VD Olle Magnusson.

Publicerad 1 jun 2017

Zenergy: Ska vinna på energieffektivt byggande

Fler leasar modulbostäder
Det ställs allt högre krav på ett energieffektivt och miljöanpassat byggande. Det gäller såväl för kommersiella fastigheter som för bostäder. Ett bolag som drar nytta av den trenden är Aktietorgsnoterade Zenergy.

Bostadsbristen har varit ett hett ämne de senaste åren. En lösning är modulbostäder, eller modulär arkitektur, som kan komma på plats betydligt snabbare än traditionella fastigheter. Men det handlar inte bara om att bygga snabbt och billigt, det ska även vara energisnålt, miljöanpassat, brandsäkert och hålla bra kvalitet.
Men detta är kriterier som långt ifrån alla modulhusbyggare lever upp till. Det finns skräckexempel där dyra produktioner gör att hyreskostaden för en trea på 70 kvadratmeter hamnar på över 20 000 kronor i månaden. Andra exempel är modulhus som fått nyttjandeförbud. 
På modulhustillverkaren Zenergy är man inte förvånade över att debatten kring modulär arkitektur pågår. Men samtidigt anser bolaget att debatten ibland blir lite för generell.
– Behoven att snabbt få fram bostäder är väldigt stora. Det har lett till att en del oseriösa aktörer tagit plats på marknaden säger Zenergys VD Olle Magnusson.
Han anser, precis som många andra, att modulär arkitektur är en viktig del av lösningen på bostadsproblemen. Det går att producera både billigt och till bra kvalitet med snygg och modern fasadgestaltning.
– Vi är och ska vara den kvalitativa moderna aktören inom modulär arkitektur, säger Olle Magnusson. Han säger vidare att Zenergys produktioner inte ens är i närheten av de kostnader som nämns i debatten om modulbostäder.
Gigantiskt behov
Enligt Boverket behövs det byggas mer än 70 000 bostäder per år i Sverige fram till år 2025. Bostadsbristen är dessutom störst där det finns minst resurser till att bygga nya bostäder. Ovanpå detta har EU beslutat att det från och med 2021 ska vara nära nollenergibyggnader. Utöver detta tillkom 2013 nya brandskyddskrav.
– Många nya bostäder behöver byggas på kort tid. Men samtidigt är det viktigt att uppfylla de högt ställda kraven på kvalitet, energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan, säger Olle Magnusson.
Stark efterfrågan på leasing av skolmoduler
Zenergy ser just nu en stark efterfrågan i leasingsegmentet. Primärt kommer efterfrågan från kommuner och landsting gällande skolor och olika typer av vårdlokaler. Men även företag har behov av företrädelsevis kontor och olika modulboende koncept. Leasingtiderna varierar mellan 3 och 5 år.
Den svenska leasingmarknaden växer snabbt och Zenergy bedömer potentialen till cirka 2 miljarder kronor per år.
Enligt Olle Magnusson bör Zenergy kunna nå en marknadsandel på omkring 10 procent, vilket skulle kunna medföra en leasingomsättning på cirka 200 miljoner kronor per år bara i Sverige. Bolaget för långt framskridna förhandlingar med väletablerade bygg- och fastighetsbolag i Sverige liksom i Norge. Då handlar det både om köp och leasing av bostäder och skolor i modulformat.
Kraftigt ökad försäljning och avsiktsförklaring med Wallenstam
Ett första större steg mot att nå målet togs i april, då Zenergy tecknade en avsiktsförklaring om att leverera 90 modulbostäder till Wallenstam. Zenergy anger dock avsiktsförklaringen som en starkt trolig affär. En av anledningarna till att avtal inte undertecknats ännu är att bygglovet ännu inte är klart.
– Vi ser en mycket stor potential i dessa affärsmöjligheter med väletablerade bygg- och fastighetsbolag och uppskattar värdet av dem till flera hundra miljoner, säger Magnusson.
För innevarande år bedömer Zenergy att omsättningen ska bli 100 miljoner kronor, att jämföra med fjolårets dryga 38 miljoner. För att kunna finansiera den förväntade tillväxten genomför Zenergy en nyemission på 47,1 miljoner kronor.
Men emissionslikviden ska även användas till investeringar i bolagets egenägda bostäder och uthyrningsverksamhet. Inga större investeringar kommer att göras för att bygga ut produktionskapaciteten. 
– Vi har redan en modern fabrik, som klarar av att leverera 50 000 kvadratmeter per år, berättar Olle Magnusson.
Att projektera och bygga nya permanenta bostader tar normalt ett antal år. När det gäller byggande av modulbostäder går det betydligt snabbare. Som exempel kan nämnas Zenergys bostadsmodulkvarter i Skillingaryd. Kommunen beviljade bygglov den tredje maj. Redan nu har arbetet med att uppföra de nya bostäderna påbörjats. Totalt ska 23 lägenheter produceras och inflyttning är beräknad till hösten.
  • Fakta om emissionen:
  • • Avstämningsdag 1 juni 2017. 
  • • Teckningskurs 3 SEK per aktie.  
  • • Teckningstid 8 juni – 22 juni 2017. 
  • • Värdering (pre-money) 46,5 MSEK
  • • Handel med teckningsrätter 8 juni – 22 juni 2017.  
  • • Beräknad dag för offentliggörande av emissionens utfall: omkring 26 juni 2017. 
  • • Läs mer här