Publicerad 1 feb 2016

Webb-TV: Xintela till First North

Nyemission i Xintela
Den 3 februari startar biomedicinbolaget Xintela sin nyemission. I en filmad intervju berättar grundaren Evy Lundgren-Åkerlund om bolagets stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer.

 

Biomedicinbolaget Xintela är verksamt inom regenerativ medicin och cancer. Bolaget planerar för notering på Nasdaq First North under första kvartalet 2016. Den 3 februari startar bolagets nyemission. 

Bolaget satsar på att ta fram stamcellsbehandling för ledbroskskador och behandling av hjärntumörer. Två områden med mycket stora medicinska behov. Xintela har en unik och patentskyddad teknologi baserad på specifika cellytemarkörer och förväntas kunna erhålla licensintäkter redan under de kommande åren.

  • Xintelas nyemission
  • Teckningstid: 3 februari 2016 – 17 februari 2016 
  • Teckningspost: 500 units. Varje unit består av två aktier och en teckningsoption av serie TO 1. 
  • Teckningskurs: 10 SEK per unit, vilket motsvarar 5 SEK per aktie. Courtage utgår ej. 
  • Emissionsvolym: 30 MSEK vid full teckning i nyemissionen och ytterligare 15 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna. 
  • Värdering: Cirka 89 MSEK (före nyemissionen). 
  • Teckningsförbindelser och garantiteckning: Xintela har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om totalt 30 MSEK, motsvarande 100 procent av den initiala emissionslikviden. 
  • Anmälningssedel: Klicka här
  • Läs mer om Xintela på www.xintela.se