Martin Skånberg, Europaförvaltare på Schroders.

Publicerad 1 aug 2016

Vox Populi* och din aktieportfölj

Möjligheter efter Brexit
Brexit har skapat osäkerhet på världens börser. I en intervju med Investerarbrevet berättar Martin Skånberg, Europaförvaltare på Schroders, om var möjligheterna finns och, inte minst, vilka minor som du ska undvika.

Att britterna röstade för att lämna EU kom som en överraskning. Börserna dök, pundet föll medan räntorna på statsobligationer sjönk. Men bara efter någon dag repade marknaderna mod. 
Med tanke på att världsekonomin har ett stort överskott av arbetarkraft, kapital och råvaror – och ett stort underskott av framtidstro – så borde det väl ha lett till större nedgångar? 
– Ja, enligt teoriboken borde marknaderna ha fallit mer, säger Martin Skånberg som är förvaltare på Schroders med ansvar för 85 miljarder kronor i europeiska aktier. 
Från förlegad maktkoloss
Men att så inte blev fallet kan ha sin förklaring i att alla missnöjesröster kan tvinga EU att bli mer marknadsinriktad, enligt Martin Skånberg. 
– Kanske kommer EU att förändras från en förlegad maktkoloss till en enklare frizon där innovation genererar långsiktig miljövänlig produktivitet. 
Dessutom kommer räntorna att vara rekordlåga under lång tid framöver. Penningpolitiska stimulanser kommer att utökas genom att ECB även köper infrastrukturobligationer och på sikt även aktiederivat och andra reala tillgångar.
– Skuldsanering och låneamorteringarnas tid är förbi, och det är positivt för Europas tillväxt och det prekariat som känner sig utanför. 
Säker kapitalförlust på vissa håll, möjligheter på andra
Dagens negativa obligationsräntor innebär en säker kapitalförlust för spararna. Samtidigt är aktiemarknaden rekordlågt värderad. Det konjunkturneutrala PE-talet ligger på omkring 13, vilket visar på en attraktiv omvärderingspotential, enligt Martin Skånberg. 
Men den nya realpolitiken leder även till stora förlorare. 
– Det enda priset att betala med nollräntor är en gradvis utradering av bankernas intjäningsförmåga och försäkringsbolagens kapitalsolvens kommer att försämras, säger Martin Skånberg. 
Martin Skånberg ansvarar bland annat för fonden Schroder ISF** EURO Equity. För att hitta bra bolag utgår han till exempel från teknik- och mjukvarutrender inom realtidsanalyser och applikationer inom artificiell intelligens. 
– Europeiska bolag som SAP, Dassault Systèmes och hårdvarubolagen ASML och ASMi är några strukturella vinnare, slår Martin Skånberg fast. 
Fonden har även investeringar inom förnybar energi, till exempel i vindkraftstillverkarna Vestas och Nordex. 
– De drar nytta av den lånefinansierade globala förvärvs- och expansionsboom som kommer att ske. 
* Vox Populi betyder folkets röst. 
** Schroder ISF står for Schroder International Selection Fund