Härnösandsbaserade Peckas Naturodlingar odlar tomater och regnbåge året runt i sina växthus.

Publicerad 13 dec 2019

Vinnare på kretsloppsodlad mat

Angenäm utmaning.
Ekologiskt odlat, resurseffektivt och klimatsmart.
Det är tre skäl att efterfrågan på Peckas Naturodlingars tomater och regnbågslax har rakat i höjden. Snart står bolagets tredje växthus klart.

Att Peckas Naturodlingar har ett bra utgångsläge råder det ingen tvekan om. Trots att det endast har gått mindre än två år sedan bolaget började odla tomater har efterfrågan rakat i höjden. Det senaste året har omsättningen nästan tredubblats. Peckas Naturodlingar har byggt två växthus och det tredje står snart klart.

– Med det nya växthuset ökar vi vår produktion med omkring 50 procent, vilket innebär 500 ton tomater och 60 ton fisk om året, berättar Peckas Naturodlingars vd Elena Petukhovskaya.

Bra och lokalt odlad mat vinner mark 

Peckas Naturodlingar odlar tomater och regnbågslax på ett ekologiskt sätt året runt i ett kretslopp, så kallad akvaponi (se faktaruta). I kretsloppsodlingen ger fisken näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet. Inga bekämpningsmedel tillsätts och hållbarhet är ett honnörsord.

– Efterfrågan drivs främst av att allt fler vill äta livsmedel som odlas resurseffektivt, klimatsmart och giftfritt, berättar Elena Petukhovskaya.

Att svenskar föredrar bra mat framgår inte minst av en studie som EU-kommissionen gjort som visar att 40 procent av svenskarna hade köpt en ekomärkt vara den senaste månaden. Konsumtionen av ekologiska livsmedel i Sverige har fyrdubblats de senaste 10 åren och trenden fortsätter. Lokalproducerat är en annan stark trend och i Sverige utgör andelen lokalt producerade tomater 13 procent, jämfört med 85 procent i Finland.

– Hållbarhet blir allt viktigare för konsumenterna och vi har en stor och växande marknad framför oss både när det gäller tomater och regnbågslax. Nu ligger fokus på att nå lönsamhet, säger Elena Petukhovskaya.

Fokus på att göra röda siffror till svarta 

Under året har flera viktiga milstolpar uppnåtts. Bland annat har Peckas Naturodlingar fått godkännande från Livsmedelsverket avseende produktion och försäljning av fisk. Vidare har kläckningsprocessen av regnbågslax påbörjats och två framgångsrika emissioner har stängts.

I genomsnitt tar det två år för ett växthus att bli lönsamt och målet är att bolaget ska nå positivt kassaflöde kring 2021. Nu ligger fokus på att trimma in anläggningarna och säkerställa att det tredje växthuset så snart som möjligt ska bli lönsamt. När siffrorna är svarta står fler växthus på tur.

– Inom ett par år räknar vi med att expandera till Stockholmsregionen samt på västkusten, berättar Elena Petukhovskaya.

Peckas Naturodlingar har redan i dag försäljning till såväl butiker som till HoReCa-segmentet (hotell, restaurang och catering). Tyngdpunkten ligger mot norra Sverige även om produkterna även finns på drygt 60 försäljningsställen i Stockholmsområdet, exempelvis i premiumbutikerna som Paradiset och Caisa Warg driver.

Skalbart affärsområde 

Ett spännande affärsområde med potential är Peckas Solutions. Där pågår bland annat utvecklingen av styrsystem för akvaponisk odling i industriell skala. 

Målet är att framöver sälja såväl styrsystemet och som konsulttjänster till internationella bolag för att lära upp dem om den nya generationens akvaponiska odlingsteknik. Så gott som dagligen blir Elena Petukhovskaya kontaktad av utländska bolag som vill använda bolagets teknik.

– Det här är framtidens sätt att odla mat och vi växer med marknaden. Med vårt skalbara system kan vi nå ut till en stor marknad samtidigt som vi slår ett slag för en mer hållbar matproduktion, säger Elena Petukhovskaya.

– Med det nya växthuset ökar vi vår produktion med omkring 50 procent, vilket innebär 500 ton tomater och 60 ton fisk om året, berättar Peckas Naturodlingars vd Elena Petukhovskaya.

Fakta: Akvaponi – modern hållbar kretsloppsodling

  • Odlingsanläggningen består av en fiskbassäng och ett växthus. Foder tillförs till fisken.
  • Det näringsrika vattnet från fisken leds över till en grusbädd med tomatplantor.
  • Tomaterna tar upp näringen samtidigt som bakterier i grusbädden renar vattnet.
  • Det renade vattnet syresätts och återförs till fisken.
  • Det sker inga utsläpp av avloppsvatten. Däremot dunstar en del samt att växterna tar upp vatten. Totalt sett behöver ytterst lite vatten tillföras systemet