”Interimschefer är personer som enkelt beskrivet kan matchas till unika uppdrag med sin specifika profil och som är svåra att ersätta i sin kompetens och erfarenhet”, beskriver Jan Andersson, vd på Mason Management

Publicerad 1 apr 2016

Viktiga egenskaper för en interimschef

Flexibel ledarskapstjänst
Det är viktigt att skilja på bemanningstjänster och Interim Management. Jan Andersson, vd på Mason Management, berättar om egenskaper som kan vara intressanta att titta närmare på vid valet kring att ta in en interimschef i bolaget.

Interim Management har utvecklats till flexibla lösningar med mycket erfarna personer som tar uppdrag på ledningsnivå. Internationellt används ofta Interim Executives, Change eller Transition Management för ledarskapstjänsten som bland annat är vanlig inom företag som genomgår stora förändringar. Flexibiliteten i uppdragen är en drivkraft både för interimschefer och uppdragsgivare som önskar genomföra ett arbete med hjälp av ett operativt ledarskap under en begränsad tid.
– Det är viktigt att skilja på bemanningstjänster och interim management. Interimschefer är operativa ledare som tar uppdrag på ledningsnivå. De är personer som enkelt beskrivet kan matchas till unika uppdrag med sin specifika profil och som är svåra att ersätta i sin kompetens och erfarenhet, beskriver Jan Andersson, vd på Mason Management som är en väletablerad leverantör av Interim Management både i Sverige och Internationellt. 
Betydelsefullt att utvärdera både leverantör och Interimschef 
Jan Andersson grundade Mason Management 2002 och har själv en bakgrund som Interimschef. Han konstaterar att det är viktigt för organisationer att hålla isär traditionella bemanningstjänster och Interim Management. Bland annat är det vid valet av att ta in en Interimschef viktigt att inte enbart titta på egenskaper hos den tilltänkta Interimschefen utan även hos leverantörerna. Detta eftersom dessa ofta kommer in i ett tidigt skede i organisationen för att erbjuda handlingsalternativ inför en lösning. 

– Leverantörer av Interim Management fungerar ofta likt en Key Account Manager i relationen med uppdragsgivaren. De tittar bland annat på målet med ledarskapet och hur det kan stärka företagets position, förbättra konkurrenskraften och öka lönsamheten, säger Jan Andersson och konstaterar att förmåga att visa sin professionalism i löpande kontakter också är en viktig faktor som bolag bör titta efter när de söker efter en lämplig leverantör för sina interimschefer.
 • Viktiga aspekter vid beslut om att ta in en Interimschef i bolaget 
 • När det gäller beslutet kring att ta in en interimschef och vid valet av leverantörer för Interim Management finns det enligt Jan Andersson några viktiga aspekter som kan vara bra för bolagschefer att ta hänsyn till, dessa är:
 • Interimschefens egenskaper
 • Tydlig ledare
 • Stark egen drivkraft
 • Självgående från dag ett
 • Leverantörens egenskaper
 • Förståelse för uppdragets komplexitet
 • Starkt engagemang att matcha rätt person
 • Hög sekretess och integritet
 • Tydliga avtal och processer
 • Ansvarsförsäkring