Stjärnförvaltarna P O Nilsson och Torgny Prior

Publicerad 25 sep 2017

”Vi vågar äga det vi tror på och vi vågar äga mycket”

Har slagit index fem år i rad
Prior Nilsson är fondbolaget som jobbar med aktiv förvaltning i ordets rätta bemärkelse. Deras femstjärniga fond Sverige Aktiv har sedan starten för fem år sedan slagit index varje år. Här berättar Torgny Prior om vilka aktier han tror på, vilka han undviker och – inte minst – om strategin bakom framgången.

Den sista september fyller Prior Nilssons fond Sverige Aktiv fem år. Totalavkastningen sedan fonden startade är hela 141,6 procent, att jämföra med Stockholmsbörsen som under samma period stigit med 76,6 procent.

Torgny Prior, som förvaltar Sverige Aktiv, har mer än 30 års erfarenhet av förvaltning och menar att just erfarenheten är en väsentlig del av framgången. Filosofin i övrigt är bland annat att känna och förstå bolagens ledning och ägare/styrelse. Han prioriterar aktieägarvänliga bolag, med ledningar som tidigare skapat marginalförbättringar och vinsttillväxt.

 

Vågar gå sin egen väg

Den erfarenhet som Torgny Prior besitter gör också att han vågar gå sin egen väg i förvaltningen. Som exempel nämner han bland annat att marknaden ofta underskattar styrkan i vändningar på börsen. Analytikerkåren är ofta alldeles för försiktig när det vänder för ett bolag. Det är prognosförändringar som driver aktiekurserna, men de finjusterar ofta bara sina prognoser.

– Vi vågar äga det vi tror på och dessutom vågar vi äga mycket. Vi vågar också vara helt utan de bolag som vi inte tror på, säger Torgny Prior.

Ratar Ericsson 
Som exempel på detta nämner han bland annat Ericsson, som fonden för närvarande inte äger en enda aktie i och heller inte har gjort på länge. Ett annat exempel är Hennes & Mauritz, som fonden ägt till och från de senaste åren. Bägge är indextunga bolag, som en mer indexnära fond troligtvis aldrig skulle vara utan. Nu är dock Hennes & Mauritz tillbaka i portföljen. Anledningen  är att aktien fallit för mycket under våren och värderingen nu kommit ned till attraktiva nivåer. 

Att förvalta aktiv leder ofta till en högre omsättningshastighet. För Sverige Aktiv är omsättningshastigheten hög, 2,8 gånger. Torgny Prior menar dock att den siffran är en chimär. Årets relativt stora inflöde av kapital i fonden gör per automatik att omsättningshastigheten blir hög. Ett mer normalt år är det därför rimligt att omsättningshastigheten blir betydligt lägre.

 

Våga agera vid rätt tillfälle

Torgny Prior anser dock inte att hög omsättning i sig är nyckeln till framgång. Däremot är filosofin att vara aktiv och ha tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att våga agera vid rätt tillfälle. 

– Det gäller att inte bli kär i ett bolag, utan att hela tiden följa med vad som händer och agera därefter. Vi ifrågasätter våra innehav hela tiden, säger Prior.

Det finns dock bolag som Sverige Aktiv ägt länge och det är Skanska. Det är dock långt ifrån någon självklarhet att alltid äga just den aktien. Något annat som är utmärkande för Sverige Aktiv är att de primärt investerar i större bolag.

– Merparten av avkastningen kommer från storbolagen, men det innebär inte att vi inte investerar i mindre bolag, säger Prior och lyfter fram Billerudkorsnäs och Platser som exempel på detta.

 

Undviker förhoppningsbolag

Det enda fonden konsekvent undviker är så kallade förhoppningsbolag. Det innebär bland annat att biotech-aktier lyser med sin frånvaro. Ett annat exempel är Fingerprint, som fonden aldrig ägt. 

– Vi missade uppgången i Fingerprint, men med facit på hand var det rätt att följa strategin med att inte äga förhoppningsbolag, säger han.

Trots att Sverige Aktiv är en Sverigefond har de valt att ha en koncentrerad förvaltning. Antalet innehav varierar mellan 30 och 35 stycken. Trots det menar Torgny Prior inte att risken i förvaltningen är att betrakta som hög. 

– Det gör att vi kan ha bättre kontroll på de bolag vi äger, avslutar han.