“När vi är ute och presenterar vår affärsidé så brukar vi få höra kommentarer som att ”det här vill jag ha” och ”det är det här som vi har väntat på”. Det tror jag säger mycket om vår potential”, säger Lars-Thomas Rasmussen, vd för Indentive.

Publicerad 4 okt 2017

”Vi tar Internet of Things till massmarknaden”

Tar Internet of Things til First North
Techbolaget Indentive vill göra Internet of Things (IoT) tillgängligt för alla. Bolaget har utvecklat en IoT-produkt som redan rönt ett stort intresse bland svenska aktörer. Indentive planerar därför redan för en internationell expansion och under oktober genomför bolaget en nyemission för att kunna göra de nödvändiga investeringarna.

Bolaget har även ansökt om notering på Nasdaq First North och planerad första handelsdag är den 13 november 2017.

– När vi är ute och presenterar vår affärsidé så brukar vi få höra kommentarer som att ”det här vill jag ha” och ”det är det här som vi har väntat på”. Det tror jag säger mycket om vår potential. 

Det säger Lars-Thomas Rasmussen, vd för Indentive, ett bolag som sedan 2011 är verksamt inom Internet of Things-teknologi, avancerade cloud-lösningar, IP-TV och app-utveckling. 

I dag är det framförallt IoT som är bolagets huvudfokus. Det är en marknad som till följd av digitaliseringen befinner sig i en snabb uppgångsfas.  

– Ett stort problem med IoT har hittills varit att det egentligen inte har tillfört kunden någon reell nytta. Det är det vi ska ändra på, vi ska ta IoT till massmarknaden och göra den lätt att använda, säger Rasmussen.

En plattform för alla smarta tjänster
Under 2017 har Indentive lanserat den egenutvecklade produkten Connective – en IoT-plattform som möjliggör nya smarta tjänster inom bland annat vård och omsorg, smarta hem och smart cities. 

Fram till nu har olika uppkopplade enheter hanterats i olika appar, men i Connective kan man samla alla tjänster och hantera dem från en smartphone eller ipad. 

Plattformen är öppen vilket innebär att man kan addera olika tjänster efter behov och dessutom koppla ihop dem med varandra. Några av tjänsterna som finns tillgängliga inom ramen för Connective är uppkoppling av belysning och smarta hushållsmaskiner, larm- och säkerhetstjänster, vård och omsorg och ett hållbarhetsperspektiv på resursförbrukning, främst energi och vatten.

– Med Connective har vi både kopplat ihop och automatiserat tjänsterna inom IoT, förtydligar Rasmussen.

Plattformen är enkel och användarvänlig för att alla ska kunna hantera den, oberoende av kunskapsnivå.

Skapa nytta och värde med IoT
Indentives ambition är att förenkla vår vardag och skapa en högre levnadsstandard med hjälp av IoT-tekniken. 

– Att ditt smarta kylskåp talar om för dig att mjölken är slut har egentligen inget större värde. Och vilket värde har den löpande informationen om husets elförbrukning som du får på en display? Men om kylskåpet också skickar en ny beställning direkt till din nätleverantör av mat, och om du också får information om hur du kan sänka din elförbrukning så ökar värdet av informationen betydligt, säger Rasmussen.

För en privatperson kan Connective betyda att man får ett enklare och smartare hem där till exempel larmet stängs av automatiskt när du kommer hem, där du får en notis om det läcker någonstans eller att du kan låsa alla dörrar med ett knapptryck när du lägger dig. Du kan också få information gällande anhöriga, för att öka närheten till varann – även på distans. Connective ger också råd kring hur du kan minska din resursförbrukning och därmed leva mer kostnadseffektivt och hållbart.

Ny affärsmodell för IoT
Indentives strategi för Connective är att rikta sig till operatörer, så som telekombolag, stadsnät och elbolag istället för till konsumentmarknaden. Det är de som i sin tur integrerar lösningarna i sitt tjänsteutbud. Strategin gör att Indentive når ett stort antal slutanvändare genom ett fåtal kvalitativa samarbeten och kan bygga en stark bas med återkommande intäkter. 

Förväntningar om stark tillväxt
Connective har mottagits mycket väl på den svenska marknaden vilket intygas av att ett 20-tal stadsnät, operatörer och elbolag redan har deklarerat sin avsikt att integrera plattformen i sitt tjänsteutbud. Indentive strävar efter att plattformen Connective ska vara branschstandard för alla stadsnät i Sverige. 

– Utöver att vi är branschstandard för de svenska stadsnäten inom ett par år så bedömer vi att stora delar av våra intäkter redan 2020 kommer från internationella aktörer. Det baseras på den utveckling vi ser inom branschen och de goda kontakter som vi har knutit med många aktörer under åren, säger Rasmussen.

Målet för 2018 är att ha minst en internationell operatör med minst 250 000 slutkunder samt att nå positivt kassaflöde.

– Vårt mål är att vi ska omsätta cirka 300 miljoner om tre år, säger Rasmussen, som tillägger att den stora potentialen ligger på den globala marknaden.

Antalet uppkopplade enheter förväntas år 2020 uppgå till cirka 150 miljoner bara i Norden och cirka 20 miljarder globalt.

Strategiskt samarbete med Microsoft 
Till de aktörer som Indentive redan har ett samarbete med hör flera av Sveriges stadsnätsoperatörer, som tillsammans täcker mellan 150 000 och 170 000 svenska hushåll. Bolaget har under innevarande år även ingått ett strategiskt samarbete med Microsoft för att använda deras molnbaserade plattform Azure.  

 

 

 

 • Nyemission – Indentive AB  
 •  
 • Pris: 18 kronor per unit. En unit består av en (1) B-aktie och en (1) teckningsoption
  Teckningsperiod: 6 – 20 oktober 2017 
  Emissionsvolym: 30 MSEK
 •  
 • Fem (5) teckningsoptioner ger rätt att teckna ytterligare en (1) B-aktie 1–30 november 2018 till 22 kronor. Även teckningsoptionen kommer att handlas på First North. 
 •  
 • Bolagsvärdering (pre-money): 69 MSEK
 •  
 • Bolaget har ansökt om notering på Nasdaq First North, och första handelsdag är planerad till 13 november 2017 
 •  
 • Ladda ner prospekt och anmälningssedel här.
  Se video om Connective.