Många företag kommer att gynnas av utvecklingen inom artificiell intelligens, men långt i från alla, menar Sebastian Thomas på Kapitalförvaltaren Allianz. ” Som investerare är det vår uppgift att identifiera vinnarna”, säger han.

Publicerad 1 sep 2017

”Vi investerar i nästa industriella revolution”

Investerar i artificiell intelligens
Det ligger mycket pengar i en marknad som förväntas öka med mer än femtio gången de kommande tio åren. Det är i vart fall vad förvaltarna bakom fonden som placerar i bolag inom sektorn för artificiell intelligens hoppas och tror på.

– Utvecklingen av artificiell intelligens innebär en industriell revolution fullt jämförbar med ångmaskinen. Som investerare är det vår uppgift att identifiera de företag som kommer att dra fördel av den här revolutionen och som därmed kommer att tillhöra vinnarna.

Det säger Sebastian Thomas hos den globala försäkringsjätten och kapitalförvaltaren Allianz. Sebastian Thomas ingår i det team om fem personer som förvaltar aktiefonden Allianz Global Artificial Intelligence. Att förvaltarteamet sitter i San Fransisco är ingen tillfällighet då närheten till Silicon Valley anses vara av stor betydelse.   
Fonden investerar globalt i teknikbolag som bedöms gynnas av utvecklingen av artificiell intelligens (AI). Flertalet sektorer och branscher, som till exempel konsumtion, sjukvård och finans, finns representerade i fonden.  
– Vi använder numera robotar till att både diagnostisera sjukdomar och till att få finansiella råd, säger Thomas.

IT väger tyngst
Men bland sektorerna är det ändå informationsteknik som väger tyngst i fonden.
– Dagens mobiltelefoner har mycket av den teknik som också ingår inom artificiell intelligens. Telefonerna kommer att utvecklas än mer i den riktningen, och det går snabbt, poängterar Thomas. 
Bland fondens stora innehav inom IT finns Micron Technology och Amazon. Tittar vi på stora innehav bland enskilda bolag är det emellertid en elbiltillverkare som sticker ut.
– Tesla har redan i dag tekniken för att utveckla helt självkörande bilar, vilket utan tvekan är en del av den här utvecklingen, säger Thomas, som framförallt vill betona hur snabbt AI växer.  
Han pekar på de beräkningar som finns och vars slutsatser är att det som kan definieras som AI-marknaden kommer att växa från 644 miljoner dollar 2016 till 37 miljarder dollar 2025.
Förlorarna måste identifieras 
Thomas vill samtidigt poängtera att i likhet med tidigare omvälvande ”revolutioner” så kommer långt ifrån alla aktörer att vara vinnare.
– Många bolag kommer att slås ut, och det är vårt jobb att också identifiera de bolagen, säger han, och hänvisar till en tydlig trend.
1960 uppgick genomsnittsåldern för bolagen noterade på amerikanska S&P 500 till 60 år. 1990 hade den sjunkit till 20 år. I dag är den genomsnittliga bolagsåldern 12 år. 
– Vi analyserar alltid hur pass känsliga bolagen är för plötsliga omvärldsförändringar, säger Thomas.       
Målsättningen är att Allianz Global Artificial Intelligence ska uppvisa en överavkastning gentemot tekniktunga index på 3-6 procent över en konjunkturcykel. Under våren uppvisade fonden en mycket positiv utveckling, medan utvecklingen under sommaren, i likhet med den generella utvecklingen på aktiemarknaden, har varit mer modest.  
Fonden, som lanserades som Lux-fond i Europa i mars 2017, förvaltar i dag närmare 3 miljoner dollar, och omkring 90 procent är placerat i amerikanska bolag. 
Att utvecklingen av AI på något sätt skulle vara farlig håller Sebastian Thomas inte med om.
– Nej, tvärtom. Det kommer att göra människors liv lättare, säger han.
När får vi då se aktiefonder som förvaltas av robotar?
– Vi använder mycket kvantitativa och statistiska modeller vid förvaltningen av våra fonder. Men jag skulle inte karakterisera det som artificiell intelligens, säger Thomas, som inte tror vi kommer att se ren robotförvaltning än på väldigt länge.
– Nej, och framförallt inte när det gäller den här typen av fonder där hänsyn måste tas till den snabba tekniska utvecklingen. AI kan inte ersätta expertanalyser, och robotar kan trots allt inte träffa bolagsledningar, gå på konferenser, och kan inte uppskatta hur den tekniska utvecklingen och nya innovationer påverkar existerande företag, slår Thomas fast.    
 
Lär mer här.