Publicerad 17 maj 2016

”Vi gör något som är bra för mänskligheten”


Det började med ett statligt bidrag för att elektrifiera en färja i Stockholm. Men sedan slutade intresset från svenska politiker. Nu står Green City Ferries i begrepp att expandera till Norge, Tyskland och Holland.

Efter att allting i maskinrummet hade bytts ut presenterades Movitz – världens första superladdade elfärja – berättar Green City Ferries vd Hans Thornell:
– Vår huvudverksamhet är att designa och leverera elektriska framdrivningssystem. Tack vare att vi kan visa upp en fungerande elfärja som fungerar så får vi förfrågningar från alla möjliga länder. Jag är jättestolt att vi har ett elfartyg som är miljövänligt. Det finns två eldrivna färjor i Stockholm och vi har en båt på väg över från Riga. Det finns inte så många sådana här färjor i världen i dagsläget men det kommer att komma. Vi har ett bra utgångsläge och det gäller att utnyttja det till att växa.
Färjan Movitz bygger på ett helt nytt koncept som har väckt stor uppmärksamhet, såväl nationellt som internationellt, och gett bolaget en stark position.Efter en och en halv timmes färd laddas batterierna på bara femton minuter medan passagerarna stiger av och på färjan vid Riddarholmen. För bara några år sedan var detta inte bara otänkbart utan även tekniskt ogenomförbart – batterierna behövde laddas upp över natten – varför det inte gick att använda en eldriven färja till turtät pendeltrafik. Den snabba utvecklingen av batterier har förändrat spelplanen.
Bara fördelar med batteridrift

För passagerarna framstår ofta lugnet – färjorna är helt tysta – som den stora vinsten med eldrift. Men från ett samhällsperspektiv är den stora fördelen att eldriften innebär effektiv kollektivtrafik helt utan utsläpp av skadliga partiklar. Det gör att länder och städer med hög miljömedvetenhet är särskilt attraktiva för Green City Ferries att rikta in sig på.
– Det finns mycket fler möjligheter utomlands. Norge, Holland och Tyskland är exempel på länder som är långt mer intressanta än Sverige, förklarar Hans Thornell och nämner städerna Stavanger, Bergen, Oslo, Trondheim, Berlin, Hamburg, Amsterdam och Rotterdam. 
Han berättar att enbart den norska marknaden är nästan 20 gånger större än den svenska. För att finansiera utvidgningen av verksamheten planerar Green City Ferries en emission under slutet av året, för att därefter snabbt kunna expandera verksamheten. 

Stöd från starka samarbetspartners

Green City Ferries har flera svenska och internationella samarbetspartners, däribland Göteborgsbaserade fartygselektrifieringsföretaget Callenberg samt Volvo Penta. Samarbetena bäddar för snabb utrullning när expansionen drar igång. Hans Thornell betonar dock att de inblandade inte första hand drivs av ekonomisk vinning. De stora vinsterna handlar om större värden. 
– Varje år dör 500 000 människor i Europa förtid på grund av föroreningar som orsakas av dieselmotorer. Det är i städerna som föroreningarna är som värst och det är där vi siktar in oss. Vi gör något som är bra för mänskligheten, avslutar Hans Thornell.