hållbarhet, östersjön,

Publicerad 5 oktober 2020

Växlar kraftigt upp hållbarhetsarbetet kring Östersjön


I slutet av 2019 bildades Expedition Baltic Sea AB för att med en tydlig hållbarhetsprofil och lönsamhetsfokus intensifiera arbetet med projektet ”Expedition Rädda Östersjön”. Följ med på äventyret som investerare där innovativa och konkreta aktiviteter ska skapa en bättre framtid för Östersjön och människorna runt havet.


Projektet ”Expedition Rädda Östersjön” grundar sig i ett svenskt och internationellt samarbete. Tillsammans med både medborgare, företag och partners runt Östersjön ska Expedition Baltic Sea förbättra miljön och samtidigt gå mot lönsamhet.

Ett viktigt samarbete bolaget redan har, är med Briggen Tre Kronor AB. Briggen Tre Kronor har med sitt välkända segelfartyg Tre Kronor af Stockholm och sina 3500 aktieägare många års erfarenhet av hållbarhetsarbete runt Östersjön. Gudmor åt Tre Kronor af Stockholm är ingen mindre än Kronprinsessan Victoria.

I dagsläget har bolagets planer redan sjösatts, och tongångarna är positiva.

– En gedigen grund med att sprida kunskap om miljöproblemen kring Östersjön har redan lagts av Briggen Tre Kronor, men mycket återstår. Nu börjar arbetet där vi med konkreta och nytänkande aktiviteter som ska bidra till att gemensamt rädda Östersjön, slår Peter Åberg, vd på Expedition Baltic Sea AB, fast och fortsätter:

– Vi kommunicerar också forskningens senaste rön och våra aktiviteter i Östersjön till allmänheten, för att därigenom öka intresset och möjligheterna för ett friskare hav. 

Läs mer om kapitalanskaffningen här! 


Ett kritiskt läge

Östersjön är idag ett av de mest utsatta haven i världen. Enorma påfrestningar från utsläpp, överfiske och nedskräpning har tagit havets ekosystem till bristningsgränsen, där läget är kritiskt för att havet inte ska dö.

– Om vi inte tar detta på allvar nu kommer efterföljande generation varken kunna bada eller fiska i Östersjön framöver. Vi behöver åtgärder där vi ser hur havet och dess organismer successivt återhämtar sig, förklarar Åberg.

Expedition Baltic Sea har en konkret plan för hur detta ska gå till. Planen grundar sig i tre plattformar; fartyget Tre Kronor af Stockholm, mobila utställningar och sociala medier. Tillsammans ska dessa plattformar uppnå möten, utbildningar och evenemang, men även skapa dialog och inspiration för hållbarheten runt hela Östersjön.

– Det vi vill göra är att bygga en internationell gemenskap med ett ansvar där vi alla tillsammans hjälps åt för att rädda Östersjön, berättar Åberg, och fortsätter:

– För att nå dit vill vi få medborgare, politiker och företag att skriva symboliska digitala kontrakt och skapa effektiva samarbeten för att uppnå ett friskt hav. Detta ska i sin tur leda till en dominoeffekt där många slutligen i alla nio länder kring havet är en del av detta.

De digitala kontrakt som Peter Åberg pratar om är ett kontrakt som förbinder medborgare, politiker och företag i samhället att värna om Östersjöns miljö. Detta inkluderar åtaganden om handlingar som havet inte ska utsättas för, samt handlingar som ska gynna ekolivet runt havet. En spridning av medborgarkontrakten är tänkt att ge en dominoeffekt som kan leda till kraftfulla konkreta effekter på både lokal och regional nivå i länderna kring Östersjön.

Gynnsamma erfarenheter

Sedan tidigare har bolagets samarbetspartner Briggen Tre Kronor betydelsefulla samarbeten med stora företag, organisationer och myndigheter. Några exempel på samarbeten är Miljödepartementet, Kemikalieinspektionen, Havs- och Vattenmyndigheten, Stockholms Universitet/Östersjöcentrum, Rotary, FN Distrikt Stockholm, Telia och Länsförsäkringar.

– Många av våra samarbetspartners och kunder vill använda vår kunskap om hållbarhet, för att öka engagemanget hos den egna personalen och därigenom visa sina kunder och andra intressenter att man bedriver ett konkret och långsiktigt hållbarhetsarbete. Det är inte ovanligt att även forskningsbolag vill samarbeta med oss, då de förstår vad vi som experter inom detta område kan tillföra, förklarar Åberg och fortsätter:

Fakta om medborgarkontrakten

Personer som signerar kontrakten lovar bland annat att:

– Påverka kommunpolitiker och jordägare att anlägga en våtmark för att minska läckage av näringsämnen från jordbruket

– Inte spola ner medicinrester eller kemikalier i toaletten

– Bara använda miljömärkta tvätt-/hudvårdsprodukter, och

-Inte slänga plast i eller vid havet

Förbättringen av Östersjöns havsmiljö kan succesivt mätas år från år och kommuniceras ut brett till allmänhet och politiker

– Hela konceptet bygger på FN:s miljömål och Agenda 2030 punkt 14.1, vilket skapar både tyngd och en legitimitet i samhället. Mina erfarenheter som representant för FN i Sverige, och delaktighet i integreringen och informationen av miljömålen har givit mig insikten i att vi kan göra skillnad med arbetet i att rädda Östersjön. Vi ska göra det nu, då vi fortfarande kan påverka havets miljö.

Det är fortfarande ett gediget arbete som återstår för Expedition Baltic Sea, men den internationella synlighet projektet bidrar till är attraktivt för potentiella partners. Bolaget har som mål att i närtid knyta flera stora partnerkontrakt och omsätta tio miljoner inom två är, med positiva resultatrader. Som investerare har du möjlighet att både bidra till en bättre miljö för Östersjön, men också vara med på vägen mot lönsamhet.

Lyssna på bolagets medverkan i FemInvests podcast här!

Är du intresserad av mer om Expedition Baltic Sea? Anmäl ditt intresse här!

Om emissionen

Teckningskurs: 7,60 SEK per aktie

Minsta teckningspost: 100 aktier, d.v.s. 760 SEK

Emissionsbelopp: Högst 10 000 000 SEK

Teckningstid: 6 – 27 oktober 2020

Bolagsvärde före emissionen: 3 800 000 SEK

Läs mer om kapitalanskaffningen här!Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.