Keith Wade, chefsekonom och strateg, James Bilson, ekonom & Azad Zangana – Europaekonom på Schroders

Publicerad 31 jan 2013

Vart tar marknaden vägen 2013?Likviditet och centralbanksaktiviteter kommer att vara dominerande teman under 2013, framför allt när det gäller vilken form av effekter dessa kommer att ha på marknaden och om de kan skapa någon tillväxt. Just nu är likviditetstemat aktuellt vilket resulterat i en ökande riskaptit och marknadsrally. Tillsammans med attraktiva aktievärderingar tror Schroders att detta kommer att fortsätta under året, förutsatt att inga stora ekonomiska kriser dyker upp.

Politiska risker har korsat Atlanten och trots att USA har avvärjt det stora fiskala stupet måste USA någon gång under 2013 komma med någon “större uppgörelse” kring sina ekonomiska problem. Om de misslyckas riskerar USA en ytterligare nedgradering av sitt kreditbetyg. 
De politiska riskerna i Europa kommer inte att försvinna helt och hållet. De italienska valen kommer att hållas i februari och motståndet mot ekonomiska åtstramningar kan leda till ett oväntat resultat. Schroders tror att Pier Luigi Bersanis demokratiska parti kommer att vinna och fortsätta stödja Mario Montis inledda reformarbete, även om risken att Silvio Berlusconis återkommer som premiärminister kommer att bekymra många investerare.
 
Schroders tror att Spanien ska trigga igång Europeiska centralbankens stödköpsprogram (OMT), samtidigt som både Portugal och Irland kommer att försöka få ordning på ekonomierna för att kunna dra fördel av ECB:s stödköpsprogram av statsobligationer. 
Även Tyskland går till val 2013, vilket i sig inte kommer skapa någon större oro på marknaden, däremot tiden fram till och med valet då ”vapenvila” över Europa råder. Kan det tyska valet än en gång resultera i att den tyska hållningen mot det perifera Europa skärps?
Det är högst troligt att de politiska riskerna kommer att vara lägre i år jämfört med 2012 och med minskade risker kommer investerare att ifrågasätta kostnaden för statsobligationspremien med negativ avkastning när inflationen är avdragen. Det kan i sin tur pressa upp obligationsräntorna, när investerare går över till investeringar med högre avkastning och tillgångslag med högre risk.
Schroders ser ett utrymme för att marknaderna kommer att fortsätta omvärderas under första halvan av 2013. Eventuellt kommer investerare kräva att vinsttillväxten fullföljs. En kritisk punkt kan uppkomma vid halvårsskiftet när investerare börjar leta efter tecken som visar att tillväxten hänger ihop med politiska stimulanser. 
Om aktiviteten fortsätter att vara trög, kommer det med största sannolikhet att bli besvikelser över företagens vinster, ett resultat som kommer göra att volatiliteten återvänder. Och omvärderingen som drivit marknaden sedan förra sommaren kommer att upphöra. 
Centralbankerna kan komma att svara med att starta sedelpressarna. Hur som helst kan marknaderna börja ifrågasätta effektiviteten av de ”kvantitativa lättnaderna” och huruvida det är problemet snarare än lösningen. 
Om centralbankerna håller fast vid att öka, den redan makalösa, summan likviditet som pumpats in i finansmarknaden, är det högst sannolikt att rädslan för inflation kommer att öka. Schroders ser att risken för att det inträffar 2013 är liten, men det finns en sannolikhet att det sker längre fram om mer pengar injiceras, vilket skulle minska utrymmet för en långsam utfasning av kvantitativa lättnader. Som ett resultat av det kommer efterfrågan av ädelmetaller, särskilt guld, att öka bland försiktiga investerare och centralbanker som berörs av andra centralbankers agerande.
 
Författad av; Keith Wade – chefsekonom och strateg, James Bilson – ekonom och Azad Zangana – Europaekonom