Xoma pre- IPO

Publicerad 16 februari 2021

Världsunik teknik för hållbar odling av jätteräkor – Xoma genomför pre- IPO


Greentech-bolaget Xoma har tagit fram en miljövänlig odlingsteknik som drivs på biogas. Den skalbara tekniken gör dem till först i världen att på ett extremt hållbart sätt kunna odla jätteräkor och alger. Bolaget sammanför med detta samtliga av de tre megatrenderna koldioxidutsläpp, hållbarhet och hälsa. Dessutom har ett samarbete med börsnoterade Metacon redan påbörjats. Nu genomför Xoma en kapitalanskaffning via FundedByMe inför en notering nästa år. 

Världens konsumtion och odling av jätteräkor innebär i dagsläget enorma miljöproblem. Energiförbrukningen, vattenförbrukningen och koldioxidutsläppen påverkar både land och hav negativt. Xomas innovativa lösning ska dock få bukt på samtliga problem så att jätteräkor kan ätas med gott samvete framöver. 

–  Vi har utvecklat en teknik som minskar vattenförbrukningen med 99 procent och drivs av förnybar energi. Räkorna matas med ett vegetabiliskt foder som inte belastar haven och som dessutom minskar övergödning och ökar mångfald i våra hav. Varje detalj i den här produkten är genomtänkt och vi har stora förväntningar, berättar Dennis Pedersen, vd på Xoma. 

Läs mer om hur du investerar i Xoma här.

Fördelaktig odling

Xoma har testat beståndsdelarna i odlingssystemet med gott resultat och kommer under inledningen av 2021 att bygga en fullskalig produktionsmodul för odlingen. Systemet kommer att drivas med biogas som i sin tur omvandlas till vätgas vilket gör energiförbrukningen minimal, samtidigt som vattnet i systemet kan återanvändas. 

Produktionsmodulerna kommer dessutom kunna användas överallt, vilket gör att räkorna blir närodlade. Det avfall som räkorna ger ifrån sig kommer utgöra näring till algerna i modulerna, vilka i sin tur renar vattnet. Både räkorna och algerna som produceras via tekniken kommer således att vara ekologiska och av hög kvalitet. 

 – Det här kommer att vara premium-produkter som ingen kan ta fram i dagsläget. Marknaden har väntat på ett bra sätt att producera jätteräkor, men eftersom att det inte finns, så har de flesta avstått från att äta dem. Sättet som de odlas på i Asien är långt ifrån hållbart, förklarar Pedersen. 

Framtidens supermat

Alger nämns av många som en framtida mattrend med många utvecklingsmöjligheter. Däremot exporteras majoriteten av alger från asien och tillgodoser inte den efterfrågan som finns. I Xomas odlingssystem kommer de alger som odlas att vara fullt ätbara och nyttiga, utan tillsatser. Vid sidan av de ekologiska jätteräkorna kommer algerna att kunna säljas som ytterligare en premium-produkt. 

– Alger är en växande marknad och vår tids superföda. I Sverige konsumerar vi redan mycket alger, och att kunna närproducera dessa utan tillsatser eller antibiotika ser vi som ännu en fördel. De slipper fraktas från Asien där de främst odlas och kan bidra till den hälsotrend vi ser i västvärlden, berättar Pedersen.

Spännande framtid

Bolaget tar nu in upp till tre miljoner kronor genom en ägarspridning samtidigt som en ansökan om EU-bidrag kommer att göras för att öka utvecklingstakten för sin unika produkt. Förhoppningen är nu att Xoma ska noteras på börsen redan nästa år. 

– Vi för just nu diskussioner med börsnoterade Metacon som omvandlar biogas till vätgas. Genom att driva vårt system på det här sättet blir vi världsunika, berättar Pedersen och avslutar: 

– Via en framtida notering kommer det möjliggöra för oss att bygga upp en kommersiell anläggning som ska hjälpa oss växa internationellt. 

 

 

Faktaruta: Erbjudandet

Teckningstid: Till 28 mars 2021
Teckningskurs: 4,70 SEK
Emissionsvolym: 3 MSEK
Värdering (pre- money): 17 MSEK 

Läs mer om Xoma och hur du investerar i bolaget här.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.