Daniel Daboczy vd och grundare FundedByMe

Publicerad 31 okt 2012

Varför Crowdfunding kommer att explodera under 2013


Viljan att engagera sig i bra affärsidéer och skattelättnader för investerare öppnar dörrar för affärssamarbeten på ett tidigt stadium. Nu utmanas gammelfinansen och ökar möjligheterna för entreprenörer att lyckas.

Ur frustrationen över att behöva lägga ner kreativa projekt på grund av finansieringsproblem föddes idén till FundedByMe, Sveriges första crowdfundingplattform. Daniel Daboczy och Arno Smit grundade och driver idag ett företag som bara ett par år efter att idén föddes engagerar över 7 000 individer och företag som valt att ställa sig bakom fenomenet crowdfunding.

De båda grundarna ville bevisa att metodiken var genomförbar och samlade därför själva ihop startkapitalet genom just crowdfunding, där ”många bäckar små”-principen möjliggör för människor att förverkliga sina drömmar och idéer. På knappa tre månader fick de ihop 104 000 kronor och ägnade sedan 31 dagar åt att bygga embryot till mötesplatsen för entreprenörer och investerare. Redan ett och ett halvt år senare kan vi ta del av ett stort antal framgångssagor om projekt och företagsidéer som lyckats tack vare crowdfunding genom FundedByMe. Företagsidén mottogs dock inte enbart med optimism. Som alltid när det kommer idéer finns det en naturlig skepsis. En av frågorna som kom upp var om crowdfunding var för mycket av ett anglosaxiskt fenomen som inte skulle vara applicerbart på mindre marknader som Sverige.

– Svenskar är snabba på att ta till sig nya trender och i ett litet land med få människor måste man tänka globalt. Vi tycker att vi lyckats skapat ett klimat av nyfikenhet och en lust att vilja vara med, säger Daniel Daboczy, VD och grundare, FundedByMe.

Utmanar ”gammelfinansen”
Inom crowdfunding brukar man tala om fyra olika typer av finansiering: equity-baserad, belöningsbaserad, donationsbaserad och lånebaserad. FundedByMe lanserade först en belöningsbaserad plattform där finansiellt stöd belönas med det entreprenören har att erbjuda. Det kan vara allt från ett tackkort, en kram eller att få komma på lanseringsfesten när företaget nått så lång. För ett par månader sedan lanserades också de första equityprojekten, där den som investerar får en del av företaget och en möjlighet att vara mer aktiv och engagerad i företagets framtid. Den här typen av crowdfunding utmanar gammelfinansen, där investeringar i företag nästan uteslutande varit möjliga för rikskapitalister, staten, banker och solventa affärsänglar.

Den vanliga människan har inte kunnat engagera sig och bli delaktig på samma sätt tidigare. Nu förändras dynamiken totalt. Det är samma mekanism som vid traditionella investeringar. Man gör en due diligence, granskar, värderar och blir förälskad. När hjärtat får vara med skapas en glädje och en övertygelse om att just det här projektet kommer att lyckas, fortsätter Daniel Daboczy.

Att vindarna blåser åt rätt håll för crowdfundinginitiativ är tydligt. I regeringens budgetproposition för 2013 aviserades att ett investeraravdrag bör införas. Förslaget går ut på att den som investerar i ett mindre företag får en skattelättnad i samband med investeringen. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per år och för att kunna göra ett maximalt avdrag krävs då en investering om 1 300 000 kronor. De sammanlagda tillskotten till ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år. Investeraravdraget utgör ett statligt stöd som måste godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan genomföras och bedöms därför kunna träda i kraft tidigast den 1 september 2013.

Ingen statlig organisation trodde först på vår idé men nu samarbetar vi med Internetfonden, Innovativ kultur och Vinnova, som alla ser crowdfunding som ett bra sätt att stärka projekt, säger Daniel Daboczy.
 
Växande marknad
Enligt Crowdfunding Industry Report som tagits fram av organisationen crowdsourcing.org, samlades nästan 1,5 miljarder dollar ihop under 2011 varav 82 procent i Nordamerika och ca 10 procent i Europa. Förväntningarna för 2012 ligger på 2,8 miljarder dollar. I april 2012 fanns 452 registrerade mötesplatser för crowdfunding, en siffra som förväntas ha stigit till 536 i december 2012.

Crowdfunding är ingen ny företeelse men i och med internet och spridningen av sociala medier har nu begränsningarna suddats ut. Jag är övertygad om att crowdfunding kommer att vara en självklar del i företagsfinansieringar framöver, säger Daniel Daboczy.

Han fortsätter:

När man söker finansiering framöver, är mitt mål att bankerna och rikskapitalisterna först ska ställa frågan om man crowdfundat. Det är ju ett ypperligt sätt att trycktesta en företagsidé för att se om den är någonting att satsa på.

Innan entreprenören öppnar finansieringsrundan läggs projektet upp som en så kallad preround. Det är ett bra tillfälle för entreprenören att samla in synpunkter och få en uppfattning om hur intresset för idén ser ut. Det kan också hjälpa till att sätta rätt ambitionsnivå för hur mycket kapital som kan komma in. Ett lyckat projekt kräver en driven entreprenör, men drivkraften brukar sällan vara det som saknas hos någon som vill förverkliga sina drömmar.

Att starta ett företag kan på många sätt vara ensamt och svårt. Den kraft man kan utvinna genom att hitta samarbete på ett tidigt stadium är enorm och det är fantastiskt att få vara en del av att förmedla dessa samarbeten, avslutar Daniel Daboczy.

Mer information om FundedByMe