Delta Minerals mål är att öppna Filippinernas näst största gruva.

Publicerad 3 jun 2014

Värdefulla mineraler för både portföljen och miljön


Delta Minerals affärsidé ger inte bara en vinstpotential utan räddar även liv, natur och miljö i Filippinerna. Under juni genomför bolaget en nyemission inför en spännande mineralutvinning i landets floder.

I Filippinerna uppstår varje år stora miljöproblem på
grund av den ansamlade sanden som eroderar i landets floder. Sanden orsakar översvämningar, i synnerhet under monsunperioden, vilket resulterar i dödsfall
och svåra materiella skador. Delta Minerals affärsidé
är att skapa lönsamhet och samtidigt förebygga problem.

 

– Vi rensar upp sanden ur floderna och utvinner järnmalm, så kallad magnetit. Mineralerna säljer vi till smältverk och stålproduktion, och vi tar även till vara på den separerade sanden. Sanden säljer vi som utfyllnads-
och byggnadsmaterial. Bland annat i Sydostasien är det vanligt att länder
fyller ut stora områden med fyllnadsmaterial för att få mer landyta, säger
Thomas Lundgren, VD för Delta Minerals.

Han konstaterar att miljöaspekten innebär att såväl lokalbefolkning som myndigheter är positiva till projektet. Verksamheten
har inte bara potential att rädda liv utan stärker även landets infrastruktur
genom en upprensning av de betydelsefulla sjövägarna.

– Miljöaspekten är av stor betydelse för bolaget och minskar risken för framtida problem från samhälle
och beslutsfattare. Målsättningen är att arbeta med ett gott miljötänkande och ett socialt ansvar. Vi kommer bland annat att anställa lokalbefolkningen för produktionen och skapa trygga och säkra arbetsplatser i regionen, säger Thomas Lundgren.


Stor vinstpotential

I Delta Minerals preliminära beräkningar framkommer att full produktion i området, med ett upptag av 1, 5 miljoner ton sand per år, skulle ge ett positivt
kassaflöde om cirka 40 miljoner kronor. Företaget ser även möjligheter att utöka produktionen till 6 miljoner ton sand per år, vilket skulle generera ett positivt kassaflöde
om 170 miljoner kronor.

– Siffrorna är baserade på ett antagande om att
magnetinnehållet i sanden uppgår till 6 procent samt att 10 procent av
materialet kan användas till byggnadsmaterial. Men det finns också potential
att utvinna ännu större värden ur sanden. Det är exempelvis möjligt att hitta ädelmetaller i området, säger Thomas Lundgren.

 

Bolaget har under de senaste åren genomfört studier av
Abrafloden i nordvästra Filippinerna, det så kallade Viganprojektet.
Resultatet av undersökningen stämde väl överens med bolagets förväntningar och
bekräftar att deltat innehåller rikliga mängder järnmalm. Nyligen
kunde bolaget också teckna avtal med guvernören i Cagayanprovinsen för att
undersöka möjligheter att utvinna mineraler i Cagayanfloden. Vid ett positivt utfall av studierna har bolaget goda möjligheter att teckna avtal för produktion.

­– Cagayanfloden är Filippinernas största flod och mycket mineralrik vilket ger den en stor affärsmässig
potential. Vi har även fått tillstånd att undersöka floderna Santa Ana, Abolog,
Pamplona, Claveria samt övriga tillflöden i provinsen, berättar Thomas Lundgren.

 

Emission öppen för
teckning fram till 19 juni 2014

Det
positiva utfallet av studien i Viganprojektet innebär att bolaget står redo att
gå in i en ny fas av noggrann produktionsplanering. För att finansiera
uppstarten av produktionen samt genomföra studier i och omkring Cagayanfloden
genomför bolaget en emission i samband med noteringen på AktieTorget. Kapitaltillskottet kommer att användas till en planerad pilotproduktion samt säkerställande av projektet i Cagayanfloden. Samtidigt är avsikten att en notering ska ta bolaget och dess aktieägare ett steg vidare mot ett välrenommerat internationellt företag.

 

– Vi räknar med att komma i
produktion 2015. Mycket talar för projektet som inte bara har en stor affärsmässig potential utan även bidrar till att lösa ett omfattande och allvarligt miljöproblem, avslutar Thomas Lundgren.

 • Villkoren i sammandrag
 • Teckningstid: 2 juni 2014- 19 juni 2014
 • Avstämningsdag: 28 maj 2014
 • Emissionsvillkor: 2 aktier av serie A eller B ger rätt att teckna en unit
 • Teckningskurs: 0, 40 SEK per unit 
 • Unit: 1 aktie och 1 option. 1 aktie av serie B och 1 option som ger rätt att teckna ytterligare en aktie av serie B
 • Maximalt antal units: 21 329 128
 • Emissionsbelopp. 8 531 650 SEK
 • Första dag för handel på AktieTorget: 28 juli 
 • Handelspost: 1 aktie
 • ISIN-kod: SE0005620051
 • Option: En teckningsoption berättigar till teckning av en B-aktie 16/9-30/9 2014 eller 14/11-28 /11 2014. Teckningskursen uppgår till sjuttiofem (75) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt AktieTorgets officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar.

  Delta Minerals hemsida

 • Mer information om emissionen, memorandum och teckningssedel går att beställa genom att fylla i dina uppgifter nedan.