“Vi har en stark och omfattande organisation på plats i USA, så vi ser inte att inreseförbudet kommer att få större negativa effekter, säger Patrik Byhmer, vd för Redsense Medical.

Publicerad 17 mar 2020

”Vår målsättning ligger fast”

Redsense Medical.
Även om corona-utbrottet får stora negativa effekter på den globala ekonomin så kommer olika företag och olika sektorer att drabbas olika. Ett bolag som trots krisen räknar med en fortsatt positiv utveckling är det svenska medicinteknikbolaget Redsense Medical.

– Även om vi nu går igenom en svår kris på många plan så ser de affärsmässiga följderna ut att bli begränsade för just vår del. Vi siktar på ett positivt resultat senare i år, och vi ser i dag ingen anledning att revidera den målsättningen, säger Patrik Byhmer, som är vd för medicinteknikbolaget Redsense Medical. 

Bolaget, som är noterat på Spotlight Stock Market, har haft en stark utveckling de senaste åren med en stadig försäljningsökning. Starkast har utvecklingen varit i USA, vilket också är den största och därför viktigaste marknaden för Redsense. 

En naturlig fråga är hur bolagets utveckling kommer att påverkas av corona-utbrottet och framförallt det nyligen införda inreseförbudet för allt flyg till USA, bortsett från flyg från Storbritannien, och som ska gälla i (minst) 30 dagar. 

– Vi har en stark och omfattande organisation på plats i USA, så vi ser inte att inreseförbudet kommer att få större negativa effekter, säger Byhmer, som också ser andra anledningar till att bolaget förväntas stå fortsatt starkt. 

– Den starka utvecklingen för Redsense på den amerikanska marknaden beror framförallt på att det blir allt vanligare med dialysbehandlingar i hemmen, istället för på sjukhusen. Det är i sin tur följderna av en uttalad policy från amerikanska myndigheter, och den kommer inte att förändras av det här, tror Byhmer. 

Redsenses alarmsystem för blodläckage används i första hand vid dialysbehandlingar, och störst behov av systemet föreligger när behandlingen sker i hemmet, utan någon omedelbar tillgång till sjukvårdspersonal. Och det är alltså en behandlingsform som ökat under senare, framförallt i USA. 

– Det kan faktiskt vara så att behandlingar i hemmet ökar ytterligare till följd av det som nu händer, fortsätter Byhmer, som ändå inte vill negligera effekterna av pandemin.

Risk för störningar 

– De generella effekterna kan bli omfattande, såväl mänskligt som ekonomiskt, och skulle krisen dra ut på tiden så kan det slå också mot oss. Det är till exempel inte omöjligt att vi kan komma att se störningar i bolagets försörjningskedja. 

Patrik Byhmer vill ändå betona att bolaget har en stark finansiell ställning och god likviditet. 

– Just störningar i försörjningskedjan kan betyda högre kostnader för vissa transporter. Men i dagsläget gör vi bedömningen att vi har råd med det, förutsatt att det inte blir en allt för långdragen kris. 

Försäljningsökningar pekar mot positivt resultat 

Det är alltså främst framgångar på den amerikanska marknaden som gjort att Redsense haft en positiv försäljningskurva de senaste åren. Utvecklingen accelererade i slutet av förra året då försäljningen ökade med 124 procent under fjärde kvartalet, jämfört med samma kvartal 2018. Eftersom det inte syns några tecken på en avtagande försäljning så har bolaget sedan förra året haft som mål att uppvisa ett positivt resultat i slutet av 2020 eller början 2021 – något som alltså inte förändrats av den senaste händelseutvecklingen. 

– Nej, vi ser i dag ser vi inte att den direkt påverkan på vår verksamhet blir så pass omfattande, säger Patrik Byhmer.

Redsense Medical

Redsense Medical har utvecklat ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Blödningar vid dialysbehandlingar kan uppkomma i de fall vennålen lossnar och kan i värsta fall vara livshotande. 

Redsenses system består av ett sensorplåster som fästs över vennålens instickshål. Ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet. Bolaget har även utvecklat en internationellt standardiserad direktkoppling som gör att kompatibla dialysmaskiner kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage. Redsenses utvecklade teknik anses var särskilt användbar och nyttig vid hemdialys. 

Redsense Medical är noterat på Spotlight Stock Market. 

Bolagets hemsida

Läs uppdragsanalys.