Publicerad 19 maj 2020

Se Småbolagsjakten Live på webben


Den 27 maj direktsändes eventet Småbolagsjakten Live på webben. Eventet, där flera intressanta och innovativa småbolag presenterades, kan nu ses i efterhand.

Nedan finns en kortare presentation av de bolag som medverkade vid eventet.

Klicka här för att se Småbolagsjakten Live från den 27 maj

14.00 Terranet

TerraNet utvecklar radio- och bildanalysbaserad mjukvara för avancerat förarstöd (ADAS) och autonoma fordon (AV). Bolaget genomför för närvarande en fullt ut garanterad nyemission där kapitalet ska användas till fortsatta investeringar i sitt projekt med Daimler-Mercedes Benz samt genomföra en konsolidering av bildanalysteknologin Voxelflow. Ett annat högprioriterat strategiskt initiativ är med världens ledande globala och amerikanska mediekoncern för att ta fram en systemarkitektur för de självkörande åkattraktionerna på deras samtliga globala nöjesparker.

14.20 Seamless

Seamless Distribution Systems (SDS) är ett svenskt mjukvaruföretag som erbjuder tjänster för digital försäljning och distribution av taltid till privatpersoner genom mobiloperatörer på tillväxtmarknader. SDS erbjuder sina företagskunder en komplett lösning för digital distribution och hantering av elektroniska transaktioner. SDS-koncernen har kunder i över 50 länder och hanterar årligen mer än 15 miljarder transaktioner. På så sätt möjliggör SDS för den växande befolkningen i tillväxtländer att bli en del av den mobila revolutionen.

14.40 Shape Robotics

Shape Robotics is an educational technology Company that has developed Fable, an innovative modular robotic system that makes it easy and fun for students to build and program their own robots. Educational institutions, in every part of the world, are required to adapt as digital technologies, artificial intelligence, and automation are transforming life and work. Shape Robotics helps these institutions provide excellent teaching that will prepare students for a fast-changing future. Since 2017, Fable is sold both directly to customers or indirectly through an international network of resellers and distributors. Today, thousands of Fable sets are in use at educational institutions around the world.


15.05 Synact Pharma

SynAct Pharma AB bedriver forskning och utveckling inom inflammatoriska sjukdomar. Bolaget har en plattformsteknologi baserad på en ny klass läkemedelskandidater som riktar sig mot akuta försämringar i kroniska inflammatoriska sjukdomar med det primära syftet att stimulera naturliga läkningsmekanismer.

15.25 Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat life science-bolag som har inriktat mot att skapa forskningsverktyg för att bearbeta och studera enskilda celler. 2019 lanserade Fluicell Biopixlar®, en unik plattform för högupplöst bioprinting i 3D. Med detta system kan komplexa biologisk vävnader skapas med kontroll på encellsnivå. Fluicells produktsortiment består även av forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som ger forskare möjlighet att studera läkemedelseffekter i enskilda celler i detalj.

15.45 Enersize

Med sina patenterade, molnbaserade och automatiserade tjänster kan Enersize åstadkomma 20-50% energibesparingar i industriella tryckluftssystem. Enersize Q+ för mätning och övervakning. Enersize Enterprise för central övervakning med Q+ över flera fabriker. Enersize LEAQS för läckagekontroll. Kombinationen av företagets molntjänster sparar energi och koldioxidutsläpp och betalas tillbaka inom några månader. Företaget har mer än 4000 kunder globalt. 10% av branschens energiförbrukning går till tryckluft, vilket motsvarar cirka 2% av världens totala elförbrukning. Företaget har sitt huvudkontor i Helsingfors, har försäljningskontor i Göteborg och Shanghai och utvecklingskontor i Lund.


16.10 Eurocine Vaccines   

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer. Huvudkontoret ligger i Solna.

16.30 Rolling Optics

Rolling Optics was founded in 2005 with solid technical background from research at the Ångström Laboratory at Uppsala University, Sweden. Rolling Optics patented and in-house developed technology within the micro optical field enables an incredible and crystal-clear 3D effect which is virtually impossible to copy. Today, Rolling Optics supplies the most secure visual anti-counterfeit solution in the world. Rolling Optics operates in two principal areas: Brand security- protecting companies and brands from counterfeits. High security- including bank notes, ID cards and passports.

16.50 FundedByMe

FundedByMe är Europas ledande aktör inom crowdfunding. Bolagets vd Daniel Daboczy berättar varför crowdfunding är ett effektivt verktyg för kapitalanskaffningar under Coronakrisen samt hur bolaget ska fortsätta sin resa mot lönsamhet. Hur agerar de mindre bolagen kring kapitalanskaffningar och hur kan FundedByMe bidra till att göra processerna enklare och effektivare.

17:10 Stenocare

Stenocare is a Danish company that cultivate, produce, import and sell prescription-based medical cannabis.

The company was founded in 2017 with the purpose to deliver medical cannabis to patients. The company has received the Danish Medicines Agency’s licenses to cultivate and produce medical cannabis, and to import and distribute prescription-based medical cannabis to Danish patients.