Publicerad 11 feb 2019

Välkommen till Nasdaq onsdag 13 mars!


Nasdaq Stockholm och Laika Consulting välkomnar dig till en inspirerande förmiddag med fokus på kommunikations betydelse för Investor Relations.

Lär dig mer om hur ditt bolags kommunikation kan förenklas i förhållande till gällande regelverk samt hur du via rätt kommunikation långsiktigt kan få en rättvisande värdering av ditt bolag. 

Du får veta hur storbolagen arbetar med IR och vilka lärdomar som går att dra av det. Dessutom får du en inblick i hur köpsidan ser på IR och kommunikation. Och sist men inte minst hur du kan använda sociala medier för att träffa rätt i din informationsgivning. 

När: Onsdag 13 mars kl. 8.45 – 13.00
Var: Nasdaq Stockholm, Tullvaktsvägen 15 (Frihamnen)Program 

8.45 – Registrering 

9.00 – Nasdaq Stockholm och Laika Consulting hälsar alla välkomna

9.05 – Nasdaq Stockholm
Representanter från Nasdaq Stockholm berättar kort om hur man kommunicerar ur ett regelverksperspektiv. Vi får också svar på hur Nasdaq kan hjälpa bolagen med sitt IR arbete.  

9.35 – Laika Consulting
Laika Consulting berättar om utmaningar och möjligheter inom Investor Relations. Med konkreta exempel visas hur det strategiska IR-arbetet leder till önskat resultat. 

10.05 – Christofer Sjögren, Vice President Investor Relations, Trelleborg AB
Christofer Sjögren svarar på frågor kring kommunikation och IR med egna erfarenheter från sin roll på Trelleborg AB.

10.35 – Fikapaus

10.50 – Henrik Söderberg, förvaltare svenska aktier, C WorldWide Asset Management
Henrik Söderberg har många års erfarenhet som portföljförvaltare, och kanske framförallt som småbolagsförvaltare. Idag arbetar han på C WorldWide Asset Management och ger sin syn på förväntningar och krav en förvaltare ställer på bolagen. 

11.20 – Viktor Strömberg, medgrundare, Beatly
Berättar om hur man använder sig av influencers och sociala medier i sin kommunikation. 

11.50 Summering Nasdaq Stockholm och Laika Consulting

12.00 Lunch 

13.00 Slut_______________________________________________________
Anmäl dig genom att fylla i dina uppgifter i formuläret nedan och klicka på Boka. Kom ihåg att även anmäla eventuell gäst. Intresset är stort och principen “först till kvarn” gäller.