Välkommen på Investerarafton den 8 september kl. 12.30. Du får lyssna och ställa frågor till de högaktuella bolagen Chordate Medical, SDS Seamless Distribution System, Agtira och FundedByMe. Eventet sänds via webben.

 

Onsdag  den 8 september kl. 12.30 – 14.30 är det dags för Investerarafton som direktsänds på webben. Via webben kan du ställa frågor till talarna. Via länken nedan kan du se eventet från det att det börjar.Vi håller ett vaksamt öga på utvecklingen och så snart det medges kommer vi att återgå till våra fysiska investerarträffar.

När: 8 september, klockan 12.30 – 14.30

Plats: Sänds enbart digitalt via webben.

Program

12.30 Chordate Medical Holding

Chordate är ett medicintekniskt bolag som under tio år har utvecklat och patenterat och CE-märkt en ny nervmodulerande behandlingsteknik för kronisk nästäppa (rinit) och kronisk migrän. Bolaget säljer sina produkter på utvalda europeiska marknader, Israel samt Saudiarabien. Chordate Medical är noterat på Nordic Growth Market – SME (kortnamn: CMH). Läs mer på www.chordate.com

Presenteras av: VD Anders Weilandt

13.00 SDS Seamless Distribution Systems

SDS Seamless är ett svenskt mjukvarubolag med lösningar för elektronisk distribution av tjänster till privatkonsumenter via mobiloperatörer i tillväxtländer. Under det senaste året har bolaget tagit en rad nya affärer med nya stora globala operatörsgrupper. Bolagets VD Tommy Eriksson går igenom utvecklingen och vilka faktorer som kommer att tillväxten framöver. Läs mer på Seamless.se

Presenteras av: VD Tommy Eriksson

13.30 Agtira

Agtira är ett noterat forsknings och utvecklingsföretag inom foodtechsektorn, som levererar system för hållbar livsmedelsproduktion till aktörer inom livsmedelsbranschen. Med smart akvaponi och atrificiell intelligence omdefinerar Agtira begreppet ”närodlat”. Genom att utveckla både odlingsmetoder och mjukvarustöd för odlingssystem för fisk och grönsaker i urbana miljöer har Agtira blivit världsledande inom akvaponi (ett hållbart matproduktionssystem som kombinerar konventionellt vattenbruk med hydroponik i en symbiotisk miljö. Läs mer på agtira.com

Presenteras av: VD Mattias Gremborg

14.00 FundedByMe Crowdfunding Sweden

FundedByMe är en plattform som sammanför växande bolag med investerare. I början av sommaren aviserade FBM att bolaget går ihop med branschkollegan Pepins. Samgående är beräknat att ske under hösten och kommer att göra den nya koncernen starkare och därmed bli en än tydligare utmanare på den svenska marknaden för kapitalanskaffningar och investeringar i växande bolag. Läs mer på fundedbyme.se

Presenteras av: VD Anders Danielsson