Välkommen på Investerarafton 24 maj

På tisdag 24 maj kl 14.00 gör Investerarafton en djupdykning i eftertraktade ädelmetaller och metaller som guld, litium, koppar och mangan. Välkommen att lyssna på de noterade bolagen Tarku Resources och ION Energy. Se investerarafton via länken nedan.

Program

14.00 Tarku Resources
Tarku Resources är ett börsnoterat prospekteringsföretag i gruvsektorn noterat på TSX Venture Exchange i Kanada och på Frankfurt Exchange. Med ett börsvärde på cirka MSEK 40 fokuserar Tarku på att skapa högkvalitativa prospekteringsprojekt genom att tillämpa ny teknik på gamla av andra aktörer övergivna tidigare gruvfält. Mest notabelt är Tombstone i Arizona USA. Metallerna Tarku utvinner är guld, silver, koppar, bly, zink och mangan.
Talare: Julien Davy, VD

14.30 ION Energy Limited
ION Energy Limited är ett Kanada-baserat företag som är engagerat i prospektering och utveckling av Mongoliets många litiumfyndigheter. Bolaget innehar några av de största prospekteringslicenserna i Mongoliet och har stora möjligheter att bli en betydande aktör på litiummarknaden i Asien. Ion Energy är med ett börsvärde motsvarande MSEK 170 noterat på börserna i Kanada och Frankfurt.

Talare: Ali Haji, VD