Välkommen på Investerarafton 20 oktober!

På torsdag den 20 oktober kl. 13.00 är det dags för Investerarafton Digital. Denna gång tar vi tempen på ett fintech-bolag med en lovande Saas-modell, en fond som investerar i ”green metals” och ett bioenergibolag som sitter på en teknik som leder till planerbar energiförsörjning.

Länk till Investerarafton finns längst ned.

Program

13.00 Vopy AB

Vopys integrerade finansiella lösningar innebär i princip att vilket företag som helst – under eget varumärke – kan erbjuda finansiella tjänster till sina kunder. Dit räknas till exempel bankkonton, digitala betallösningar, kort och krediter.Med hjälp av partners och en B2B2C-modell levererar Vopy hela vägen till sina kunders kunder, och det utan att Vopys kund behöver investera i ny personal eller teknik.

Vopy genomför nu en emission som pågår 13 okt – 15 nov 2022.

Talare: Sven Hattenhauer, styrelseordförande 

www.vopy.com

13.30 Atlant Fonder – Atlant Green Tech Metals

Inom 30 år ska vi ha gått från 80 procent fossilt till minst 80 procent hållbar energi. Det innebär att efterfrågan på så kallade gröna metaller kommer vara stor och öka.

Atlant Green Tech Metals investerar i bolag med produkter och tjänster som bidrar till att uppnå globala mål för hållbar utveckling, särskilt målen avseende hållbar energi och bekämpning av klimatförändringar. Fokus riktas mot bolag som verkar i leverantörsleden för hållbart framställda metaller, mineraler och andra råvaror från primära och sekundära källor.

Talare: Mattias Gromark förvaltare av Green Tech Metalls

www.atlantfonder.se

14.00 Phoenix BioPower

Sedan starten 2016 har Phoenix BioPower utvecklat tekniken Biomass Fired Top Cycle (BTC). I korthet handlar det om att biomassan förgasas under högt tryck. Den gas som erhålls används i en gasturbin som driver en generator. Tekniken innebär att dubbelt så mycket el kan produceras från samma mängd biomassa. Elproduktionen blir planerbar och kan produceras där, och när, den behövs.

Phoenix Biopower accelererar utvecklingsarbetet. Därför genomförs under perioden 10 till 24 oktober 2022 en kapitalanskaffning.

Talare: VD och medgrundare Henrik Båge

www.phoenixbiopower.com