Publicerad 23 juni 2020

Välkommen på Investerarafton 2 juli

Digital Investerarträff. Välkommen till Investerarafton/Investerarlunch 2 juli. Du får lyssna och ställa frågor till de högaktuella bolagen Vetrik, Xintela, Stenocare och Acrinova. Eventet sänds via webben.

Torsdag den 2 juli kl. 11.00 – 13.00 är det dags för Investerarafton/Investerarlunch som direktsänds på webben. Via webben kan du ställa frågor till talarna.Anmäl dig gärna till eventet på länken nedan så skickar vi  ut en påminnelse till dig innan det börjar. Via länken nedan kan du se eventet från det att det börjar.Vi håller ett vaksamt öga på utvecklingen och så snart det medges kommer vi att återgå till våra fysiska investerarträffar.När: 2 juli, klockan 11.00 – 13.00 Plats: Sänds enbart digitalt via webben.

    Program 

    11.00 – 11.30 Vetrik

Vetrik är en tjänst som ska rita om landskapet i djurbranschen. Bolaget erbjuder djurägare, veterinärer och övriga djurbranschen möjligheter att länkas samman på ett sätt som tidigare inte har varit möjligt. Med Vetrik kan veterinärer hålla videokonsultationer med djurägare. Dessutom finns en stor mängd funktioner som gynnar såväl veterinärer som djurägare. Bolagets intäkter består framför allt av prenumerationsintäkter från veterinärer och användare.Talare: Emil Åkesson, VD/medgrundare.

    11.30 – 12.00  Stenocare (presentationen hålls på engelska)

Stenocare är ett danskt företag som odlar, producerar, importerar och säljer receptbelagd medicinsk cannabis. Företaget grundades 2017 med syfte att leverera medicinsk cannabis till patienter. Företaget har fått tillstånd från den danska läkemedelsmyndigheten att odla och producera medicinsk cannabis, samt att importera och distribuera receptbelagd medicinsk cannabis till danska patienter. Talare: Thomas Skovlund, CEO.

    12.00 – 12.30  Acrinova

Acrinova är ett fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i framförallt Öresundsregionen.
Vårt fastighetsbestånd kommer att utvecklas genom förvärv och Fastighetsutveckling / förädling. Acrinova är och har varit lönsamma sedan starten 2014. Talare: Ulf Wallén, VD.

12.30 – 13.00  Xintela

Xintela bedriver forskning och utveckling inom cellterapi och onkologi baserat på den egenutvecklade markörteknologin, XINMARK®. Plattformen bygger på specifika cellytproteiner (integriner) och mer än 25 års forskning och utveckling. Xintela använder markörteknologin för att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av muskuloskeletala sjukdomar inklusive artros. I onkologiprogrammet utvecklar Xintela antikroppsbaserade terapier för behandling av aggressiva tumörer inklusive hjärntumörsformen glioblastom, samt trippelnegativ bröstcancer.

icon  EVENT

Detta event är stängt för anmälningar.

Anmälningen är öppen: 2020-06-18 07:00 – 2020-07-02 13:00

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.