Välkommen på Investerarafton 16 augusti

På tisdag 16 augusti kl. 16.00 tar Investerarafton tempen på gruvnäringen. Denna gång fokuserar vi på internationella gruvbolag med projekt i Mongoliet, Brasilien och Kongo. Välkommen att lyssna på de noterade bolagen Steppe Gold, Aguia Resources och Loncor Gold.

16.00 Steppe Gold

STGO.TO

Market cap MCAD 75 (MSEK 500)

Grundat redan 2016 i Mongoliet och noterat i Kanada sedan 2018, är Steppe Gold ett av regionens största prospekteringsbolag för ädelmetaller. Från att mellan 2017 och 2018 ha förvärvat och utvecklat fyndigheter har bolaget sedan juni 2020 börjat utvinna ädelmetaller (15 000 ounces producerades fram till halvåret 2020).

I slutet av 2021 säkrade bolaget MUSD 65 i nytt kapital för utveckling av de fyndigheter bolaget hittat och förvärvat i Mongoliet. Fyndigheter som – bedömer bolagsledningen – årligen kan ge en avkastning på upp till 100 000 ounces under de nästkommande 10 åren.

Borrning påbörjades under första kvartalet 2022.

Bolaget presenteras av Aneel   Waraichi, Executive Vice President & Director Presentationen hålls på engelska.

16.30 Aguia Resources

AGR.ASX

Market cap MAUD 24 (MSEK 180)

Aguia är ett i Australien noterat råvarubolag med fosfat- och kopparprojekt i Brasilien. Aguias nyckelprojekt, Três Estradas Phosphate Project (TEPP) och Andrade Copper Project (Andrade) är båda belägna i delstaten Rio Grande do Sul. Delstaten är världens tredje största jordbruksproducent och har behov av konstgödsel och vid tillverkning av konstgödsel ingår fosfat.

Då de båda projekten uppvisar högkvalitativa fyndigheter och bedöms ha låga produktionskostnader är Aguia en intressant investering inte bara i brasiliansk jordbruksproduktion utan också i den internationella efterfrågan av koppar.

Bolaget presenteras av CEO Fernando Tallarico och hålls på engelska.

17.00 Loncor Gold Inc.

LN.TO

Market cap MCAD 51 (MSEK 400)

Med guldprojektet Adumbi, DRC, i anslutning till Afrikas största producerande guldgruva – Barrik Golds Kibali guldgruva – har Loncor med minoritetspartner en fyndighet vars NPV (Net Present Value) sannolikt vida överstiger bolaget nuvarande börsvärde. Mot bakgrund av ledningens mångåriga erfarenhet av att bedöma – för att sedan utvinna guld – ur projekt med snarlik geologi i kombination och bolagets starka lokala sociala engagemang, är Loncor en av de bästa möjligheterna att exponeras mot östra Kongos rika mineraltillgångar.

Talare är John Barker CEO.

Även denna presentation kommer att hållas på engelska