Se Investerarafton från 14 mars

Se Investerarafton från 14 mars

Investerarafton den 14 mars medverkade Firebird Metals Limited och Phoenix Biopower.

1230  Firebird Metals Limited

Ett noterat Australiensikt gruvbolag Stock Exchange (ASX: FRB) som har tre manganprojekt i den berömda East Pilbara Manganese-provinsen(västra Australien). Företaget planerar att slutföra utfyllnads- och förlängningsborrningar i syfte att kunna leverera manganprodukter till världens stål- och batterimarknader. Uppskattningsvis innehåller varje ton sålt stål minst 1% mangan och nyligen har forskning påvisat att en modifikation av mangandioxiden kan göra icke laddningsbara batterier laddningsbara. Presentationen kommer att hållas på engelska

Bolaget presenteras av Peter Allen, Managing Director

1300 Phoenix Biopower

Det ännu inte noterade bolaget utvecklar två revolutionerande tekniker; en ny gasturbinteknik och en ny teknik för högeffektiv biokraft. Bolagets nya teknikplattform; Top Cycle och BTC – Biomass-fired Top Cycle – förändrar förutsättningarna för planerbar förnybar energi i allmänhet och kraftvärme i synnerhet.
Kärnan av biokrafttekniken är en ny gasturbinteknik, Top Cycle som har hög prestanda, är optimal för vätgasdrift samt har överlägsna prestanda för koldioxidinfångning. BTC kan producera dubbelt så mycket elektricitet från samma mängd bränsle jämfört med traditionell teknik.  

Talare: Henrik Båge, vd