Publicerad 8 maj 2020

Se Investerarafton på webben

Digital investerarträff.
På Investerarafton den 12 maj medverkande de högaktuella bolagen Appspotr, IsoTimber, Prebona och TopRight Nordic. Eventet direktsändes på webben, och kan också ses i efterhand.

18.00 Investerarbrevet hälsar välkommen

18.05 – 18.30 Appspotr
Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben. Plattformen används av återförsäljare och partners som säljer skräddarsydda appar och färdiga appkoncept som en tjänst till slutkunder inom näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Plattformen säljs också direkt till storkunder som har behov av att utveckla och distribuera interna appar inom den egna organisationen. I Appspotr koncernen ingår också Appsales som är en återförsäljare och agerar likt en sådan men tillför också sälj och marknadskunskap till Appspotr. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appsales Sweden AB har sitt säte i Stockholm.  

Talare: Patric Bottne, VD.

18.30 – 18.55 IsoTimber

Östersundsbaserade IsoTimber tillverkar husstommar. Den bärande trästommen är unik med isolerande luftkanaler i väggen, utan plast eller extra isolering. Väggelementen monteras enkelt på byggplats och säljfokus ligger på stora byggnader, t ex äldreboenden och flerbostadshus. Just nu tillverkas stommen till 48 lägenheter till ett PEAB-ägt bolag, och IsoTimber ser en stark expansion framför sig. Bolaget siktar på att bygga en ny fabrik för att öka leveranskapaciteten. Träbyggnation växer starkt, inte minst tack vare klimatomställningen som drivkraft.

Talare: Håvard Jegerstedt, VD.

18.55 – 19.20 Prebona

PrebonaAB är ett svenskt nanoteknik-bolag som erbjuder funktionella och miljövänliga material inom ett stort antal användningsområden som bland annat desinfektion och ytbeläggningar. VD Patrik Bernstein kommer att förklara grundteknologin Prebona CompoTech och dess stora möjligheter inom bolagets fyra affärsområden AirCare, SurfaceCare, HealthCare och AgriCare samt ge sin syn och sitt perspektiv på den påbörjade geografiska expansionen och varför stora och ledande bolag som Syngenta Flowers och Biesterfeld Spezialchemie redan på ett tidigt stadium ingått samarbetsavtal med Prebona.

Talare: Patrik Bernstein, VD.

19.20 – 19.45 TopRight Nordic

TopRight Nordic är specialiserade inom lösningar för ljusteknik. Verksamheten utgår idag ifrån tre affärsområden: Smart Glas, Bright Safety och Bright Attention. En stor del av produkterna används inom säkerhet för vägar där vardera affärsområde är inriktade mot flexibla glas, böjbar och stöttålig ljusteknik, samt animerade dekaler och övriga ljuspaneler. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Talare: Anders Myrbäck, VD

icon 
EVENT

Detta event är stängt för anmälningar.

Anmälningen är öppen:
2020-05-07 18:00 –
2020-05-12 21:00