Publicerad 17 maj 2016

Vägen till ekonomiskt oberoende går via utbildning – lär dig mer om börshandlade produkter!


I juni arrangerar Feminvest och BNP Paribas en utbildning som ger dig grunderna för framgångsrik handel med börshandlade produkter. Det första steget är minifutures – som i ett lätthanterligt format erbjuder alla grundläggande möjligheter som finns med mer komplexa strukturerade produkter.

Johanna Tuveson, marknadsföringsansvarig för Norden på den globala franska storbanken BNP Paribas, berättar att när avdelningen satte sig ner för att analysera vilka kunder som tog del av de fördelar det innebär att som privatkund själv vara aktiv investerare, såg man snabbt ett allt annat överskuggande mönster: de flesta var män.
– Vi har många kunder, både manliga och kvinnliga, men ser ingen anledning att de attraktiva produkter och investeringslösningar som vi erbjuder inte utnyttjas i lika stor utsträckning av båda grupper. Det vill vi ändra på!
Johanna Tuveson betonar att inte bara kunderna och BNP Paribas skulle gynnas av att kvinnor blir mer aktiva investerare, utan även samhället i stort; bland annat genom en mer jämlik fördelning av det ekonomiska välståndet samt därigenom högre levnadsstandard för många kvinnor.  
Att vara kvinna är att vara en bra investerare
Allt oftare hävdas att kvinnor har bättre grundförutsättningar än män för att åstadkomma framgångsrika investeringar. Kvinnors lägre testosteronhalt kan bidra till att de är bättre på att inte ta ogenomtänkta risker. En annan faktor som ofta nämns är att kvinnor är mindre benägna än män att överskatta sin egen förmåga, vilket leder till mer genomtänkta beslut. Båda dessa faktorer kan sägas känneteckna centrala egenskaper hos framgångsrika investerare. 
De flesta bedömare anser att det är könsroller som förklarar att kvinnor hittills varit mindre aktiva som investerare än män. BNP Paribas analys pekar mot att utbildning är bästa sättet att få fler kvinnor att bejaka sin investerarpotential. 
– Nyckeln till bra investeringar stavas utbildning. Vår förhoppning är att fler kvinnor kommer att upptäcka fördelarna med börshandlade produkter. Vi tror att många kvinnor verkligen vill ha en gedigen utbildning innan de börjar investera. Vår utbildning kommer därför att börja från grunden, säger Johanna Tuveson. 
Börshandlade produkter och minifutures
Börshandlade produkter speglar utvecklingen för olika underliggande tillgångar. Det kan handla om aktieindex, råvaror eller valutor. Precis som aktier, och som namnet säger, handlas börshandlade produkter på en börs. Produkterna har hävstång vilket innebär att möjligheten till högre avkastning, men även risken, ökar. 
Minifutures är exempel på en börshandlad produkt som gör att man kan tjäna pengar i såväl upp- som nedgångar. Minifutures kan kopplas till en rad olika tillgångar, exempelvis aktier, index, valutapar eller råvaror. 
– För många är minifutures ett bra sätt att börja handla med börshandlade produkter. De är relativt enkla att förstå och hävstången innebär att man kan få en avsevärt högre avkastning än vad den underliggande tillgången ger, berättar Johanna Tuveson. 
Utöver att användas för att öka avkastningen kan minifutures användas för att skydda en sparportfölj mot nedgångar. 
BNP Paribas har samlat information här. Här hittar du bland annat ett kunskapscentrum som med information hur man handlar, nyhetsbrev, artiklar och information anpassad för olika kunskapsnivåer. Följ BNP Paribas på twitter: @bnpparibas_se