”Jag investerar bara i bolag jag kan förstå och utvärdera på djupet”, säger Ivan Bouillot, förvaltare på BLI – Banque de Luxembourg Investments.

Publicerad 31 okt 2019

Våga investera långsiktigt i Europa

Med långsiktighet och värdebevarande som en röd tråd.
Lyssna inte på allt brus i marknaden utan tänk långsiktigt och investera bara i sådant du förstår. Så enkelt sammanfattar Ivan Bouillot, som förvaltar europeiska aktiefonder på BLI – Banque de Luxembourg Investments, sin förvaltningsmodell. I en intervju med Investerarbrevet förklarar han mer.

Vad står BLI för? 

– BLI står för Banque de Luxembourg Investments som ägs av Banque de Luxembourg, landets äldsta och ledande privatbank, grundad 1920. Vår bakgrund styr vår förvaltning där ord som långsiktighet, hållbarhet och värdebevarande löper som en röd tråd i allt vi gör. Det finns en stolthet i att arbeta för BLI och en stor del av förvaltningsteamet har varit intakt i snart 20 år.

– BLI står också för Business Like Investing, vilket innebär att vi förvaltare ser oss mer som långsiktig ägare i bolag än som kortsiktiga placerare. Det är ett förhållningssätt som genomsyrar alla våra fonder. Vi på BLI är långsiktiga i våra investeringar och lever efter filosofin att de bolag vi bestämmer oss för att investera i ska vi kunna äga till 100 procent. Det innebär också att vi är aktiva ägare och vill kunna påverka verksamheten.

Vad utmärker BLI:s förvaltning? 

– Vi söker långsiktiga värdeskapande bolag. Det innebär att vi letar efter bolag med specifika konkurrensfördelar inom sitt segment och som har potential att skapa en långsiktig värdeökning för ägarna. Vi investerar endast i affärsmodeller som vi förstår och vi undviker oftast statligt kontrollerade bolag.

– Hållbarhet är också viktigt för oss. Våra fonder bevakar alla innehav i portföljerna med hjälp av en extern aktör. Och fonderna exkluderar till exempel helt bolag som är kopplade till kontroversiella vapen. Vi använder också aktivt vår rösträtt i de bolag där vi har innehav, så kallad proxy voting, för att påverka verksamheten i rätt riktning. BLI som bolag har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRI).

Väljer ni bort vissa typer av bolag? 

– Ja, till och med hela branscher. Det kan vara när vi inte känner att vi har tillräcklig insikt i bolagen för att analysera dem enligt vår modell eller där vi har svårt att hitta bolag med unika konkurrensfördelar. Det gäller till exempel finans- och försäkringsbranschen liksom energisektorn. Att våga välja bort är en styrka!

– Som äkta aktiva förvaltare har det ingen betydelse för mig eller mina kollegor om företagen finns med i ett jämförelse-index eller hur deras respektive viktning är. Våra investeringsbeslut bygger alltid på vår egen övertygelse och vår långsiktiga strategi. Vi tittar inte på index annat än som en utvärdering för våra egna fonder.

Vad utmärker de två fonder som du och ditt team förvaltar? 

– Fonderna har förstås mycket gemensamt eftersom båda bygger på samma grundfilosofi. Men medan BL-Equities Europe är en koncentrerad all-cap portfölj med cirka 30 innehav är BL-European Family Businesses en mer nischad fond. Den placerar endast i börsnoterade europeiska bolag där grundarna och/eller deras familjer fortfarande har betydande kontroll och inflytande över bolaget. Kombinationen av entreprenörsanda och långsiktigt tänkande för bolagets fortlevnad är väldigt spännande.

Läs mer om BL-Equities Europe och BL-European Family Businesses på Morningstar.

Besök BLI:s hemsida.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet.  Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil. Denna artikel utgör inte finansiell rådgivning.