Publicerad 27 jun 2019

Med ny teknik väcker han döda havsbottnar till liv

Stark tillväxt.
Börsnoterade Ecomb har startat en aktiebaserad crowdfunding-kampanj för dotterbolaget Ecomb Ocean Recycle. Kapitalet ska gå till att bygga den första båten Ocean Recycle One som effektivt ska rädda döda havs- och sjöbottnar genom att spruta ned syre.

Övergödning av sjöar och hav är ett stort problem som funnits länge och som lett till döda bottnar.

– Länge har man sett på sjöar och hav som avstjälpningsplatser. Problemet med döda bottnar är gigantiskt och det är bråttom att ta tag i frågan, konstaterar Ecombs vd Ulf Hagström.

Fokus på miljöförbättrande teknik 

Ecomb, som sedan 2011 är noterat på Spotlight Stock Market, verkar inom energi- och miljöområdet. Bolagets patenterade teknik, Ecotube-systemet, effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp i större pannor som används inom industrin och i fjärrvärmenätet.

– Med vår unika teknik minskas utsläppen av NOx och andra miljöstörande ämnen kraftigt. I takt med reglerna för utsläpp skärps kommer efterfrågan att öka, berättar Hagström.

Att efterfrågan är global är något som det Södertäljebaserade bolaget tydligt märkt av. Till exempel så har Ecomb ett projekt på den franska ön Martinique i Västindien där driften planeras till juli i år.

Brister med dagens teknik 

Det är i Ecombs dotterbolag Ecomb Ocean Recycle som tekniken att rädda döda havs- och sjöbottnar utvecklas. I dag finns andra tekniker, men de har uppenbara brister. En sådan teknik är fasta installationer som genom rör pumpar ned syrerikt ytvatten till botten. Den tekniken har använts på ett flertal ställen, bland annat i Östersjön.

– Verkningsgraden är tyvärr alltför låg. Dessutom förändras den naturliga salthalten i Östersjön med en sådan åtgärd, berättar Hagström.

En annan teknik är att injicera kemikalier, ofta aluminiumklorid, i bottensegmentet för att på så sätt binda fosfor.

– Den metoden har sina fördelar, men vårt system är billigare och bättre. Med vår teknik väcker vi döda sjöar till liv och behovet av vår lösning är mycket stort, konstaterar Hagström.

Kostnadseffektiv lösning 

Mycket kortfattat utvecklar Hagström och hans kollegor en klimatsmart lösning i form av en båt som drivs av sol och vind och som med slangar med extremt små hål sprutar ned syre i havs- eller sjöbotten.

Det är i dotterbolaget som du har möjlighet att bli delägare genom den crowdfunding-kampanj som genomförs på FundedByMe.

Läs mer på om Ecomb Ocean Recycle på FundedByMe

Använder beprövad teknik 

De två tekniker som Ecomb Ocean Recycle använder sig av är båda väl beprövade. För att spruta ned syret används en så kallad mikrobubbelteknik. Den tekniken används sedan 15 år inom avloppsanläggningar, fiskodlingar och har används för att syresätta 45 vattendrag i USA.

“Man kan inte pumpa ned syre i en del av en sjö och sedan tro att det blandas.”

Den andra tekniken är att båten som används förs fram med el från sol och vind som produceras ombord på båten. Även den tekniken har framgångsrikt testats, bland annat i samarbete med Chalmers tekniska högskola på Stenas testbåt.

– Vi är klimatneutrala och vi kan dessutom spruta ned syret där det som bäst behövs. När vi åker över en sjö kommer vi hela tiden mäta syrehalten i bottensegmentet, säger Hagström och berättar att det ger en mer effektiv lösning jämfört med att pumpa ned ytvatten i fasta installationer:

– Man kan inte pumpa ned syre i enbart en del av en sjö och sedan tro att det blandas. Vår mobila lösning är effektiv eftersom den tillsätter syre på de ställen där det råder syrebrist.

Stor marknad 

Ecomb Ocean Recycle kommer i ett första steg att fokusera på sjöar och sedan på Östersjön. Omkring 75 procent av Sveriges dricksvatten kommer från sjöar.

– Vi har övergödningsproblem i var och varannan sjö på norra halvklotet och alla inser värdet av att ha bra vatten. Dessutom finns samma problem i 500 havsområden runt om i världen, säger Hagström.

Vägen framåt 

Med kapitalet från crowdfunding-rundan ska Ecomb Ocean Recycle utveckla båten och tekniken samt att förstärka sälj- och marknadsorganisationen. I år kommer skarpa tester att utföras vid Kolmården och under våren 2020 ska båten lanseras.