Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

Publicerad 4 maj 2017

Vaccinet som ska bota diabetes

I höst startar den avgörande studien
Med mycket lovande preliminära resultat närmar sig läkemedelsbolaget Diamyd Medical målet att ta fram ett vaccin mot diabetes. Kapitalet från den kommande emissionen ska finansiera nästa och avgörande steg i utvecklingen. Uppnås effekten öppnar sig en miljardmarknad – i dollar.

– Vårt mål är att utveckla ett hundraprocentigt bot mot diabetes. 
Det berättar Ulf Hannelius som är vd för Diamyd Medical. Bolagets flaggskepp är diabetesvaccinet Diamyd, ett vaccin som vänder sig till personer som lider av den autoimmuna sjukdomen typ 1-diabetes. 
Förhindrar attack på insulinproducerande celler 
Autoimmun diabetes – som även kallas typ 1-diabetes – uppstår när kroppens eget immunsystem attackerar, och förstör, de egna insulinproducerande cellerna. Det resulterar i stigande blodsockernivåer och att den drabbade måste få externt insulin i livsuppehållande syfte. Idag finns ingen annan behandling än insulin. 
– Syftet med vaccinet är att avbryta det autoimmuna angreppet på cellerna som producerar insulin, berättar Ulf Hannelius och fortsätter:
– På så sätt kan man bevara kroppens egen insulinproduktion. Studier visar att det skulle drastiskt minska risken att patienten drabbas av livshotande komplikationer. 
Uppmärksammad i New England Journal of Medicine
Vaccinet har utvecklats under flera år och befinner sig relativt långt fram i fas II. Sammanfattade analyser genomförda av oberoende forskare visar att vaccinet med mycket hög sannolikhet har en positiv effekt på att bevara kroppens insulinproduktion. 
Nyligen publicerades preliminära resultat från en pågående klinisk studie med vaccinet i tidskriften New England Journal of Medicine. I den studien injiceras Diamydvaccinet direkt i lymfkörteln. Fyra patienter har hittills följts under 15 månader och resultaten är minst sagt positiva. 
– Samtliga patienter har behållit sin insulinproduktion. Nu går vi vidare med en uppföljande och avgörande studie, berättar Ulf Hannelius. 
Genomför nyemission
För att finansiera den uppföljande studien genomför bolaget en nyemission som är garanterad till 80 procent, se fakta nedan. Patienter ska börja rekryteras till hösten och studien genomförs såväl i Sverige som i några andra utvalda europeiska länder. Studien är placebokontrollerad, vilket innebär att häften av deltagarna ej får verksam substans (placebo) och andra hälften får Diamydvaccinet. 
– Förutsatt att resultatet blir positivt kommer det innebära en ny era inom diabetes. Behovet av ett vaccin är enormt och marknaden mycket stor, säger Ulf Hannelius. 
De insulinproducerande cellerna förstörs
De vanligaste formerna av diabetes är typ 1- och typ 2-diabetes. I båda sjukdomarna förstörs de insulinproducerande cellerna. I typ 2-diabetes förstörs cellerna över tid på grund av en överbelastning som leder till celldöd, medan förloppet är mer aggressivt i typ 1-diabetes där immunsystemet attackerar cellerna. 
Förutom diabetesvaccinet utvecklar Diamyd Medical också läkemedelskandidaten GABA som har potential både inom typ 1- och typ 2-diabetes. 
– Prekliniska studier visar att GABA stimulerar tillväxt av de insulinproducerande cellerna. Ifall det fungerar i människa är det en potentiellt omvälvande behandling för både typ 1- och typ 2-diabetes.
Kombinationen av Diamydvaccinet och GABA är mycket intressant. 
– Diamydvaccinet ska ge tolerans mot den autoimmuna sjukdomen, alltså hindra att de insulinproducerande cellerna förstörs. Sen lägger vi till GABA som ska hjälpa kroppen att stimulera tillväxt av nya insulinproducerande celler. En kombination som i förlängningen kan innebära ett fullständigt bot för typ 1-diabetes. 
Attraktiv riskprofil
Läkemedelsutveckling är förenat med risker. I fas II – där vaccinet befinner sig – är de tre största riskerna att läkemedlet inte är tillräckligt effektivt, har för stora bieffekter eller att efterfrågan inte visar sig vara stor nog. 
– Över 1 000 patienter har ingått i studier med vaccinet utan att uppvisa någon allvarlig bieffekt. 
En konservativ uppskattning ger en marknad som är värd drygt 1 miljard dollar. Och det enbart för de 86 000 unga människor som får diagnosen varje år. 
Den sista risken – att vaccinet inte är tillräckligt effektivt – ska de återstående kliniska studierna eliminera. Det öppnar i sin tur för intressanta möjligheter med världens stora läkemedelsbolag, så kallade Big Pharma, för att ingå till exempel licensavtal. 
– Vi har inga vanliga kunder, ännu. Våra kunder idag är Big Pharma. Vi tar fram en produkt åt dem och genom att vi minskar de tre riskerna blir vi ett än mer intressant alternativ. Därtill bidrar även i högsta grad en säkerställd finansiering, säger Ulf Hannelius
 • Investerarträffar med Diamyd Medical
 • • På Aktiedagen i Göteborg den 8 maj klockan 14:00 berättar vd Ulf Hannelius mer om Diamyd Medical. Se hela eller delar av eventet live via www.aktiespararna.se/live eller klicka på filmen ovan. 
 • • Den 23 maj medverkar Ulf Hannelius på en videosänd småbolagsfrukost på Berns i Stockholm med Financial Hearing, anmäl dig här
 • Fakta: Diamyd Medicals företrädesemission
 • • Aktieägare i Diamyd Medical har företrädesrätt att för tre (3) befintliga aktier teckna två (2) units, vardera bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. 
 • • Teckningskurs: 3,50 SEK per unit
 • • Maximalt belopp: cirka 68,8 MSEK före emissionskostnader
 • • Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna kan lösas in under perioden 1 november 2018 till och med den 30 november 2018 till en lösenkurs motsvarande 4,55 SEKper aktie.
 • • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Diamyd Medical ytterligare cirka 44,7 MSEK före emissionskostnader.
 • • Teckningstid: 10 – 24 maj 2017.
 • • Nyemissionen är till 80 procent garanterad genom icke säkerställda garantiförbindelser. 
 • • För emissionshandlingar, klicka här.