Kapitalförvaltaren ser positivt på utsikterna för USAs ekonomi.

Publicerad 4 mar 2014

USAs rally: Risk eller möjlighet?


Medan övriga världen letar efter rätt växlar, gasar den amerikanska ekonomin på i full fart. Men hur länge kommer trenden att hålla i sig?

Den amerikanska aktiemarknaden fortsätter att stiga och en del investerare oroar sig nu för om uppgången kommer att avstanna. Richard Gillham och Peter Andersson på kapitalförvaltaren Legg Mason, förklarar varför de anser att oron är obefogad.


– Stigande räntor, växande
företagsvinster, en osäker politik och höga värderingar. Det är några av de riskfaktorer som brukar nämnas bland investerare i USA. Vi tror däremot inte att någon av dessa faktorer kommer att påverka utvecklingen inom ekonomin. Tvärtom tror vi på en långvarig uppgång inom landet
, konstaterar Richard Gillham.

Räntorna ökar succesivt

Richard Gillham konstaterar att bland annat oron för snabbt stigande räntor inom USA är något omotiverad. Han berättar att Federal Reserve förmodligen inte kommer att höja räntorna förens fram mot 2015, något som delvis beror på utvecklingen inom arbetsmarknaden. Gillham förklarar att Federal Reserve fått revidera ner sitt mål kring sysselsättningen.


Deltagandet inom arbetsmarknaden har minskat rejält, från 65 procent år 2000, till 60 procent idag. Det beror delvis på en åldrande arbetsstyrka och delvis på en omskolning av arbetskraften. Arbetsgivarna efterfrågar nu andra kompetenser än tidigare, vilket bland annat lett till vakanser inom industrin, förklarar Richard Gillham.

Han berättar att även inflationen ligger på en låg nivå, och långt under målet på tre procent, vilket ytterligare stärker bilden av att räntorna endast väntas öka långsamt och successivt för USA. 

Företagen kommer att börja investera

Ett annat bekymmer för investerare i USA är att företagens kassor ligger på historiskt höga nivåer och att företagen har visat en ovilja att investera.

– Amerikanska företag har varit duktiga på att bygga upp starka balansräkningar, men för att växa måste de också investera sina tillgångar. Det enda som talar mot detta är en ny recession och med tanke på hur marknaden ser ut, med en allt mer synkroniserad återhämtning, är risken för en tillbakagång liten, säger Gillham.

 

Washington visar på större enighet

Även den politiska situationen i USA menar Gillham börjar visa upp en mer positiv bild. Oenigheten i kongressen har under de senaste åren varit ett av investerarnas största orosmoment, men nu tyder flera överenskommelser på att politikerna börjar ta sig samman. Richard Gillham konstaterar också att partierna inte heller har råd med mer negativ press inför det kommande mellanårsvalet:

 

– Inom Legg Mason brukar vi likna den amerikanska kongressen med en undervärderad aktie. Ingen förväntar
sig några positiva resultat från politikerna och när det väl inträffar så blir marknaden förvånad. Förtroendet bland väljarna i USA är just nu rekordlågt och partierna behöver göra sitt yttersta för att visa upp en bättre bild, säger Gillham.

Värderingar fortfarande rimliga

När det gäller investerarnas oro för höga värderingar inom vissa amerikanska företag, instämmer Gillham i att det finns anledning att vara selektiv. Han menar samtidigt att övervärderingarna är isolerade till vissa branscher och att de framstår som låga i jämförelse med de som marknaden upplevde under början av 2000-talet. 

 

– Vi anser att värderingarna inom den amerikanska aktiemarknaden är rimliga, inte särskilt attraktiva men inte heller för dyra. Marknaden i stort visar också på bra fundamenta och det amerikanska aktieindexet S&P 500 har korrigerats till en sundare nivå. Investerare bör också ha i åtanke att det cykliska p/e-talet, som visar ett tioårigt genomsnitt av värderingarna, blir missvisande på grund av extremåret 2008, konstaterar Gillham.

Fortsatta utmaningar runt om i världen

Peter Andersson instämmer i Richard Gillhams resonemang och menar att den amerikanska marknaden också ser attraktiv ut i förhållande till övriga världen. Han konstaterar att många länder brottas med stora fundamentala problem och väntas visa en svag tillväxt framöver.

 


Europa är stabilare men saknar fortfarande ett välfungerande kreditsystem
vilket är nödvändigt för att tillväxten ska kunna ta fart. Flera 
länder som exempelvis Grekland, Italien och Spanien står också inför fortsatta utmaningar, säger han. 


Han tillägger att även Frankrike är likt “en stor elefant i rummet” som ingen riktigt talar om och vars ekonomi har en stor betydelse för övriga Europa


– En av våra fondförvaltare gjorde nyligen liknelsen att en häst som kan räkna till tio är otrolig häst, men ingen lysande matematiker. Det är en ganska talande beskrivning för hur utvecklingen just nu ser ut inom Europa, säger Peter Andersson.

En “häxblandning” av problem för tillväxtmarknaderna
Även inom tillväxtmarknaderna konstaterar Peter Andersson att tillväxten avstannat rejält.
Under den senaste tiden har tillväxtländerna upplevt en ”häxblandning” av motgångar med allt från hög inflation, till försvagade valutor och stora budgetunderskott.

 

– Tillväxtmarknaderna har
redan hunnit ge ut obligationer till ett värde som motsvarar 40 procent av den förväntade
utgivningsvolymen för hela året. Det märks också tydligt att många länder är rädda för att låna pengar i sina egna valutor och i Brasilien ligger också den tioåriga
statsobligationsräntan på 13 procent. Det visar på hur lågt marknadens förtroende är för vissa tillväxtländer, berättar han.

 

Fortsatta reformer i Kina och Japan

Peter Andersson berättar att inte ens Kina, trots sin stora potential, väntas kunna fortsätta att generera en lika stark tillväxt framöver. Det är oklart huruvida tillväxten kommer att ligga på fem, sex eller sju procent, men den kommer troligen inte att bli tvåsiffrig framöver. Kinas president Xi Jinping har också varit tydlig i sin kommunikation om att vrida den kinesiska ekonomin till
att bli mer konsumtionsdriven.

 

– I dag utgör konsumtionen i Kina endast 35 procent av landet BNP, vilket kan jämföras med motsvarande 60 procent i Japan och 70 procent i USA. Xi Jinping är en av de starkaste ledarna som landet haft på länge och han önskar nu öka konsumtionen till att utgöra minst 50 procent av BNP, och för
att lyckas med det krävs massiva reformer, konstaterar Andersson.


Japan har haft problem med att implementera sin stimulanspolitik och de tre pilarna, så kallade Abenomics. Landet har fortfarande en oroväckande låg
inflation och företagen är motvilliga till att höja lönerna.

 

– Japan har inte haft några
löneökningar under de senaste tjugo åren och  är i behov av strukturella reformer. Landet har
också problem kring sin hastigt åldrande befolkning och sin
immigrationspolitik. Det som behövs nu är att förändra Japans DNA och det
kommer inte bli lätt, säger Peter Andersson.

En uppgång med 103 procent under fem år

Peter Andersson sammanfattar genom att konstatera att när negativa siffror kommer från övriga världen fortsätter positiv statistik att komma från USA. Samtidigt förefaller riskerna inom den amerikanska ekonomin som små vilket tyder på en långvarig uppgång framöver. 

 

– En intressant tillbakablick från den 31 december 2013 visar att den amerikanska aktiemarknaden gick ner med tre procent under den senaste femårsperioden. En ny tillbakablick från den 1 januari 2014 visar att marknaden gick upp med 103 procent under motsvarande period. Det talar om potentialen som just nu finns inom USA, säger Peter Andersson.

MEDVERKA - Varje månad har vi över 100 000 läsare bestående av institutionella placerare, större investerare och småsparare.

Vill du synas i investerarbrevet? 

Vill du medverka kontakta [email protected]

NYHETSBREV

Prenumerera på Investerarbrevet

Investerarbrevet kommer ut en gång i månaden och varje nummer är fullmatat med placeringstips. Vi skriver om fonder, emissioner och annan information som investeraren har nytta av.

INVESTERARBREVET PRODUCERAS AV 

Laika Consulting AB

Huvudkontor:  Birger Jarlsgatan 41A   ·   111 45 Stockholm 

E-post: [email protected]

© Copyright 2023 Laika Consulting    Om cookies    Sitemap

Följ oss gärna på sociala medier

INFORMATION

Investerarbrevet är ett nyhetsbrev som produceras av Laika Consulting AB, ett kommunikations- och marknadsföringsföretag inom finansbranschen som riktar sig mot individer, organisationer och företag. Laika tillhandahåller ingen egen investeringsrådgivning till kunder och mottager och förmedlar inga investeringsorder. Laika fungerar istället som en länk och förmedlare av kundkontakter mellan individer, organisationer och företag som vill investera i värdepapper och de bolag som tillhandahåller värdepapper. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde. För närmare information om Laika och vår verksamhet vänligen besök vår hemsida www.laika.se. Läs om hur Laika Consulting behandlar personuppgifter här.