Allt fler amerikanska företag hämtar nu hem produktionen när tillverkningen automatiseras,

Publicerad 3 dec 2013

USA står inför en lång och hållbar återhämtning


Betydelsen av energiutvinningen i USA ska inte underskattas, och det ska inte heller potentialen inom den amerikanska aktiemarknaden. När bostadsmarknaden fortsätter sin återhämtning kommer amerikanska företagsvinster att accelerera. Det förutspår kapitalförvaltaren Legg Mason.

– Amerikanska aktiemarknaden har stigit kraftigt under de senaste åren, men ännu har vi bara sett början på återhämtningen, poängterar Richard Gillham, verksamhetschef inom Legg Mason.

Han tror nu på en varaktig uppgång i USA och orsakerna är flera. Landet genomgår just nu en industriell revolution och innovationen inom IT-och läkemedelsbranschen väntas tillsammans med återhämtningen inom bostadssektorn leda till växande företagsvinster framöver.
– Återhämtningen inom bostadsmarknaden bukar vara ett tydligt tecken på en uppåtgående marknad, men i USA har den hittills varit långsam. Bostadsmarknaden är nu på väg tillbaka, men den har fortfarande en lång väg kvar innan den återigen befinner sig på den långsiktiga trendnivån, konstaterar Richard Gillham.

USA kommer bli världens största oljeproducent

Att Richard Gillham ser en varaktig positiv cykel i USA beror också på de enorma framsteg som gjorts inom landets energiutvinning. USA är idag världsledande inom skifferenergi och tack vare olje- och gasfyndigheter kan landet inom kort bli världens största oljeproducent. När landet ökar sin energiexport till Europa kommer det att få stora konsekvenser, inte bara för USA, utan för den globala ekonomin. Inom tio till tjugo år räknar Gillham med att USA kommer att vara helt självförsörjande inom både gas och olja.
Peter Andersson, som är kollega med Richard Gillham, konstaterar att nästan ingen kunnat förutse den enorma betydelse som utvinningen av energi nu får för den amerikanska ekonomin:
– Vi ser nu hur många branscher drar nytta av energiutvinningen och att fördelarna även spiller över på löntagare som återfått sin prissättningsförmåga. I North Dakota, där några av oljefyndigheterna finns, tjänar exempelvis lastbilschaufförer närmare hundra tusen dollar om året och arbetslösheten är nästintill obefintlig.
Peter Andersson tillägger att han nu förväntar sig intressanta spreadar mellan brentolja som utvinns ur Nordsjön och råolja som utvinns i mellanvästern och USA (West Texas Intermediate). Prisskillnader mellan oljorna kommer att kunna uppgå till omkring fyrtio dollar per fat menar han. 

Industriell revolution skapar möjligheter
En annan trend i USA är att många inhemska företag hämtar hem produktionen. Richard Gillham konstaterar att framstegen inom ny teknik och robotutveckling gör att bolag nu kan flytta hem sin tillverkning från länder där arbetskraften blivit dyrare, som exempelvis i Kina. 
– Arbetsmarknadens återhämtning har varit relativ långsam men nu får den hjälp av att stora USA-baserade företag som Ford, Apple och Motorola flyttar hem produktionen. När bolagen går från massproduktion till att erbjuda mer avancerade tjänster ökar också sysselsättningen inom högteknologiska industriarbeten, konstaterar han. 

Han berättar att utvecklingen medfört att USA har stärkt konkurrenskraften och ligger i framkant inom avancerad teknik och framställningen av skräddarsydda produkter. Ett exempel är avancerade analystjänster av mediaflöden som enligt Richard Gillham kommer att bli ett attraktivt och värdefullt marknadsföringsverktyg framöver.

Alla vindar blåser till väst 
Sammantaget menar Richard Gillham och Peter Andersson att många vindar just nu blåser i rätt riktning för USA. Det enda lilla orosmolnet de ser vid sidan av den pågående återhämtningen är oenigheten inom kongressen och det sviktande förtroendet för landets politiker. Richard Gillham och Peter Andersson är emellertid övertygade om att partierna nu kommer att göra allt för att ta sig i kragen inför det kommande mellanårsvalet. Med politiken väl på plats menar de sedan att det mesta talar för en långvarig uppgång i USA.
– Ekonomin har gjort en fantastisk resa när företag lyckats resa sig från kris till växande företagsvinster. Samtidigt har produktionen hittat tillbaka, bostadsmarknaden tagit fart och sysselsättningen ökat. Landet leder återigen den industriella utvecklingen och är snart självförsörjande inom energi. Utöver detta har man dessutom tillgång till världens största vattenreserv, säger Peter Andersson.