My Beat mobiloperatör

Publicerad 28 april 2021

Uppstickaren inom telekom ska utmana jättarna – genomför pre-IPO


Det unga bolaget My Beat växer så det knakar. Med en bestämd och spännande strategi som mobiloperatör skruvar man nu upp tillväxttakten. Alla investeringar i system och produkter är gjorda, och nu är det fullt fokus på att öka kundbasen med sitt attraktiva erbjudande. Bolaget gör nu en kapitalanskaffning via FundedByMe för att kunna öka marknadsföringstakten inför en IPO mot slutet av 2022.


Teamet bakom My Beat har över 25 års erfarenhet inom branschen. Ordförande Tore Kristoffersen var bland annat med och grundade norska operatören Hello, som 2017 såldes till Ice.net, ett av Norges största telekombolag. Fredrik Horn-Berlin, My Beats vd och medgrundare, var tidigare vd för Hello. Hans förväntningar på My Beat är stora, och han har hittat en gyllene möjlighet i branschen. 

– Vårt erbjudande är ultimat för den mognare delen av befolkningen, så vi har ifrån start  fokuserat på gruppen 45 år +. Dagens lågprisaktörer inom mobilbranchen riktar sig mest till den yngre generationen, men är inte alltid anpassade för den äldre delen av befolkningen. Det är ett segment med trogna kunder som tyvärr glöms bort, säger Horn-Berlin. 

Läs mer om kapitalanskaffningen här!

Segmentet är en sweet-spot

My Beat har kunder inom alla åldersgrupper, men det finns flera anledningar till varför bolaget valt att lägga störst fokus på gruppen över 45 år. Just det segmentet växer snabbast i spåren av digitalisering och har även visat sig vara lojalast. I många fall har de kvar dyra mobilabonnemang eftersom de oftast inte nås av nya kampanjer. My Beat attraherar de kunder som kräver lite extra, och som vill ha en teleoperatör som de faktisk kan ringa till. 

– Dagens operatörer slåss om den yngre generationen, men vill samtidigt inte sänka priset för de äldre. Dessutom skalar de ofta bort kundcentertjänsten i de stora operatörernas lågprisbolag, som gör att de som mest behöver service, inte kan få den, och då blir de kvar i de dyrare alternativen istället, berättar Horn-Berlin och fortsätter: 

– Vi ser att mobilanvändningen ökar som allra mest i det här segmentet, vilket ger oss stora möjligheter. 

I dagsläget ägs majoriteten av alla lågpris-operatörer av de stora telekombolagen. Telekombolagen vill gärna särskilja erbjudandena för att kunna ta ut en högre peng för dem som inte aktivt väljer att byta till ett billigare alternativ.

Det ultimata erbjudandet 

My Beat har under ett par års tid lagt ner mycket tid och kraft på att få alla delar i verksamheten på plats. Detta gäller allt från mobilnät, till kundservice, fakturering och personal. Nu har bolaget ett kundcenter av hög klass i Kopparberg och automatiserade processer. Detta gör att bolaget kan hålla nere lokalkostnader och behålla hängiven personal, samtidigt som antalet anställda hålls nere. 

– Vi har lagt ner mycket tid på vårt kundcenter för att kunna ge den hjälp som vi vet att den äldre delen av befolkningen behöver. Detta har hittills varit mycket uppskattat. Samtidigt har vi automatiserat många processer i vårt system, så som fakturering, kundhantering och rating, berättar Horn-Berlin. 

Läs mer om kapitalanskaffningen här!

Flera affärsben 

Förutom den primära verksamheten som mobiloperatör, med försäljning av mobilabonnemang, så har My Beat även andra intäktskällor. Bolaget hyr bland annat ut sina optimerade kundcentertjänster till två operatörer i Norge och säljer använda mobiltelefoner. För tillfället är My Beat dessutom i färd med att bygga upp en försäljning av mobilt bredband.

– Vi ser bra möjligheter att både dra nytta av vårt kundcenter och få merförsäljning via mobilt bredband till vår kundgrupp. Mobila bredband kan hjälpa oss koppla samman fasta hemnummer till mobiltelefonen, vilket är en fördel för våra äldre kunder som gärna behåller sina gamla hemnummer, säger Horn-Berlin.

Tillväxt, tillväxt, tillväxt

De stora investeringarna i att implementera processer är sedan en tid över. Istället lägger My Beat fullt fokus på att växa, och uppskalningen går nu på högvarv. I den nuvarande emissionen kommer kapitalet främst användas till kundanskaffning. Detta ser My Beat som nyckeln för att komma upp i de målvolymer man siktar på inför den kommande noteringen 2022. På kort tid har bolagets kunder växt från 3500 till 7000 stycken. 

– Sedan 2019 har tillväxten tilltagit ordentligt och vi har sett en fördubbling av kunder. Vi planerar nu att öka marknadsföringsinsatserna ytterligare. En stor fördel som vi ser är att priset per anskaffad kund är relativt billig i vårt segment, speciellt om man har ett erbjudande med både rätt prispunkt samtidigt som kunderna känner att det är ett tryggt alternativ om man behöver hjälp med något, säger Horn-Berlin och avslutar: 

–  Med denna kapitalanskaffning så ser vi att vi kan mångdubbla existerande kundbas varje år, med mål om att ha ca 10 gånger så stor kundbas i slutet av 2022 som idag, avslutar Horn-Berlin. Fakta

My Beat tar in upp till fyra miljoner kronor via crowdfunding-plattformen FundedByMe, vilket är en del av en större kapitalanskaffning om 10-15 miljoner kronor. Kapitalanskaffningen pågår fram till 28 maj 2020 och syftet är att öka kundbasen samt få en större aktieägarspridning inför en planerad börsnotering mot slutet av 2022.

Läs mer om kapitalanskaffningen här!

www.mybeat.se/

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.