crowddroning platfrom av Globhe.

Publicerad 16 september 2020

Unik plattform bakom teknikbolagets internationella genombrott


Med en teknikplattform uppkopplad till drönare över samtliga världsdelar ska GLOBHE förbättra framtiden för både planeten och dess invånare. Genom att tillhandahålla drönartjänster, en bransch som årligen förväntas växa med uppemot 200 procent de kommande åren, ser bolaget stor potential. Inför den föreliggande kapitalanskaffningen estimerar bolaget en möjlighet att generera upp till tio gånger investerat kapital inom tre till fem år.


GLOBHE är ett tjänsteföretag som samlar in viktig bilddata med drönare till företag och organisationer. Bilddatan samlas in genom plattformen Crowddroning by GLOBHE där bolaget agerar mellanhand mellan kunder och drönarpiloter. 

– Vi erbjuder ett helt nytt sätt för kunden att få uppdaterad och detaljerad informationsdata. Vår tjänst skapar ett nytt och nödvändigt värde där bilddata från exempelvis satelliter eller kartfunktioner som Google Maps inte är tillräcklig, berättar GLOBHEs vd, tillika grundare, Helena Samsioe.

Läs mer om kapitalanskaffningen här!


Tjänsten skapar en allmännytta

Den bilddata GLOBHEs drönare hjälper till att samla in bidrar till att förbättra samhället. Tidigare har det inte varit möjligt att få tag i och analysera detaljerad realdata från drönare på ett enkelt sätt. Genom insamlad information via bolagets 3767 drönare och drönarpiloter i 77 länder är det möjligt att få tillgång till uppdaterad data om exempelvis infrastruktur eller naturkatastrofer. Detta inkluderar skogsbränder, föroreningar i vatten eller platser där myggor som bär malaria fortplantar sig. 

– Våra kunder försöker att vara proaktiva och inte enbart reaktiva. I förebyggande syfte kan de med hjälp av vår data upptäcka problem innan de uppstår, vilket kanske är av ännu större vikt nu efter pandemi-utbrottet. Sådan samhällsnyttig information kan även skapa ekonomisk vinning, förklarar Samsioe.

För att få tag i aktuell och grundlig bilddata har aktörer tidigare varit tvungna att använda sig av dyra helikoptrar eller flygplan. Till skillnad mot dessa alternativ flyger GLOBHEs drönare på batterier som både är miljövänligare och ekonomiskt fördelaktigare.

Betydelsefulla kunder inser fördelarna

GLOBHEs kunder är i stor utsträckning privata företag eller stora organisationer. Sedan tre år tillbaka arbetar de bland annat med Förenta Nationerna (FN) och nyligen tecknade bolaget ett tvåårigt avtal med ett stort telecombolag som sträcker sig över 30 länder där drönare nu identifierar skador på telecommaster.

– Allt fler inser nyttan med vår tjänst. När vi byggde plattformen samarbetade vi med Google och Above där vi fokuserade på att göra plattformen enkel och användarvänlig. Det ska inte vara svårare att beställa bilddata genom vår drönartjänst än att beställa en Uber, berättar Samsioe.

Marknaden för drönartjänster förväntas växa med hela 197 procent årligen och nå 630 miljarder kronor år 2025. GLOBHE estimerar sina intäkter för 2020 att uppgå till 9 miljoner kronor.

Vägen framåt

Genom den kapitalanskaffning GLOBHE genomför via FundedByMe, har bolaget en tydlig strategi. Planen är att använda pengarna för att ytterligare automatisera sina processer och öka skalbarheten. Dessutom är det av vikt för bolaget att fortsätta informera potentiella kunder om den nytta bilddata från drönare kan hjälpa till med. 

– Vi ser en stor möjlighet att utvidga vår räckvidd och ansluta fler drönarpiloter till vår plattform. Speciellt nu när det regulatoriska landskapet för drönare börjar luckras upp allt mer internationellt, förklarar Samsioe och fortsätter:

– Framöver kan det mycket väl bli aktuellt med en notering eller en försäljning av bolaget. Vi har väldigt mycket bilddata och det finns ett intresse för vår tekniska plattform.

Läs mer om en investering i GLOBHE här!


Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.