Jesper Strandberg, grundare av Kaptena.

Publicerad 1 sep 2017

Unik kapitalförsäkring för onoterade bolag

En efterlängtad lösning för onoterat
I det tysta har Kaptena sedan 2014 utvecklat en kapitalförsäkring för onoterade aktier. Det innebär att det nu finns möjlighet att äga onoterade aktier i en miljö fri från kapitalvinstskatt.

Att äga sina aktier på ett investeringssparkonto, ISK, har sedan lansering av kontotypen varit det givna valet för många investerare. Hittills har dock kontoformen enbart fungerat för noterade värdepapper. Men sedan 2014 går det även att äga onoterade aktier i en liknande skattemiljö. Det är bolaget Kaptena som i samarbete med Danicas Pension hittat lösningen i form av en kapitalförsäkring som många entreprenörer, företagare och investerare efterlyst.
– Efterfrågan från investerare att äga aktier i en ISK är mycket stor. Mina tankar gick tidigt till varför det bara gällde noterade aktier. Efter en tids utredningsarbete gick det upp för att möjligheten att äga onoterat i en liknande schablonbeskattad miljö var möjlig, säger Kaptenas VD och grundare Jesper Strandberg.
Omfattande regelverk
Han menar att möjligheten egentligen alltid funnits för kapitalförsäkringar, men inte för ISK där lagen ser något annorlunda ut. Det finns ett omfattande regelverk som styr dessa produkter, men inget i dem som hindrar just onoterade bolag. I grund och botten har det varit försäkringsbolagen själva som inte anpassat sina produkter för ändamålen. Förmodligen för att de inte sett mervärdet eller lönsamheten i det, menar Strandberg.
– En viktig parameter för att äga värdepapper i en miljö fri från kapitalvinstskatt är att tillgångarna går att värdera, då det är just värdet som ligger till grund för beskattningen. En tillgång som inte går att värdera har därför inte kunna förvaras i en schablonbeskattad miljö.

Värderingsmodell är nyckeln
Kaptena har därför tagit fram värderingsprinciper och värderingsmodeller för onoterade tillgångar. Med detta på plats skapade Kaptena tillsammans med Danica pension under 20014 den första svenska kapitalförsäkringen som är öppen för onoterade aktier. Det gäller dock inte alla onoterade aktier och värdepapper. En förutsättning är att de är okvalificerade. Kaptenas försäkring accepterar inte kvalificerade aktier.
Med okvalificerade aktier menas att utdelningar och vinster kapitalvinstbeskattas på vanligt sätt med 30 procent. Kvalificerade aktier omfattas av fåmansbolagsreglerna, eller 3:12-reglerna som de också kallas. Ägarformen riktar sig bara till ägarna av okvalificerade aktier.
Stort intresse
Kaptena har hittills verkat lite i det tysta, men har nu ambitionen att växla upp verksamheten och intresset är stort.
– Hittills är värdet av de tillgångar som passerat vår försäkring 2,2 miljarder kronor. Vi jobbar tillsammans med Danica, vilket innebär att de depåinstitut som hanterar Danicas kapitalförsäkringar har möjlighet att erbjuda detta. I dag finns det åtta depåinstitut som erbjuder den möjligheten, säger Jesper Strandberg. 
Kaptenas och Danicas kapitalförsäkring är svensk och lyder under Finansinspektionens tillsyn. I kapitalförsäkringen är vinster, utdelningar och ränteintäkter skattefria. Däremot betalas istället en avkastningsskatt, som för innevarande år är knappt 0,4%. Priset för försäkringen tillkommer med cirka 1 procent per år, dock lägst 9 000 kr. Minigränsen är satt på grund av de kostnader som värderingen av de onoterade tillgångarna för med sig. Är det flera som har samma värdepapper sjunker den kostnaden.
Vill du läsa mer om kapitalförsäkringen klickar du här!