Kapitalförvaltaren Legg Mason ser stor potential inom undervärderade branscher i USA.

Publicerad 3 nov 2014

Undervärderade sektorer med stora möjligheter


Trots att den amerikanska börsen som helhet fortfarande visar på relativt höga värderingar, finns det en stor potential inom vissa branscher. Det menar kapitalförvaltaren Legg Mason som pekar ut några sektorer att hålla ögonen på framöver.

– Marknaden i USA kan generellt sett betraktas som fullt värderad, eller åtminstone inte som billig, men inom vissa branscher finns det fortfarande gott om lågt värderade bolag. Vi ser bland annat stora möjligheter inom flyg, bioteknik, finans och energi, säger Peter Andersson, som är ansvarig för Legg Mason i Norden.

De senaste årens stigande kurser har lett till att många investerare börjat ifrågasätta potentialen inom den amerikanska marknaden. Indexet, S&P 500, har varit uppe på toppnivåer och under hösten fick marknaden uppleva en enligt många väntad korrigering.  

– Korrigeringen av marknaden var på ett sätt välkommen och en uppåtgående marknad måste förr eller senare genomgå en sättning. Om värderingarna hade fått stiga ytterligare hade marknaden fått uppleva ett betydligt hårdare fall. Aktierna handlas nu till betydligt sundare priser och värderingarna ser bättre ut, säger Peter Andersson.

Peter Andersson konstaterar att justeringen innebär att prognosen för det kommande årets vinster ligger på ett p/e-tal omkring omkring 14,5, vilket han inte anser är en särskilt ansträngd värdering med tanke på det långsiktiga snittet som ligger omkring p/e15-16. 

Sammanslagningar och förvärv stärker värderingarna 

Att kapitalförvaltaren anser att värderingarna i USA börjar se bättre ut beror även på att företagens vinstrapporter kommit in över förväntan. Bolagen visade en positiv vinstutveckling under det första halvåret och även antalet sammanslagningar och förvärv är tillbaka på rekordnivåer.

– Sammanslagningar och förvärv är tillbaka på toppnivåer från 2007, både vad det gäller volym i dollar och antalet transaktioner. Något som även är intressant är att aktiekurserna stiger bland företag som genomför förvärven och inte bara bland uppköpta bolag. Det är sannolikt ett tecken på att investerare ser en stor potential när företagen börjar investera sina enorma kassatillgångar på ett mer produktivt sätt, säger Peter Andersson.

Han menar samtidigt att många reglerade och defensiva branscher fortfarande visar en liten potential ur ett värderingsperspektiv. De stora möjligheterna ser kapitalförvaltaren framförallt inom vissa specifika industrier; exempelvis flyg, bioteknik, energi och finans. 

Flygbranschen har genomgått en stor förändring

Legg Masons positiva inställningt till flygindustrin beror bland annat på att förvaltaren anser att branschen genomgått en stor förändring. Marknaden har tidigare präglas av ett stort antal aktörer och en kronisk överkapacitet men kontrolleras nu till nittio procent av fyra dominanta bolag. Utvecklingen har
bland annat lett till en effektivare prissättning och till en sundare
kompensation inom ledningarna.

– Priskrigen har försvunnit och kapaciteten är nästan fullt
utnyttjad. Flygbolagen visar också en bättre avkastning på investerat kapital
än andra bolag inom transportindustrin, exempelvis UPS och Fed Ex. P/e-talen
för flygbolagen ligger omkring 11 gånger vinsterna, vilket kan jämföras med
andra bolag inom sektorn som handlas omkring 16 gånger vinsterna, säger
Peter Andersson.

Han berättar att de låga värderingarna hänger ihop med att flygsektorn historiskt varit en impopulär och cyklisk bransch. Många investerare och inte minst legendaren Warren Buffet har uttryckt sitt motstånd till sektorn. Inom Legg Mason ser man nu en växlande trend och i enlighet med förvaltarens filosofi betraktas marknadens motvilja som en tillgång.

Bioteknik, finans och energi på frammarsch

Kapitalförvaltaren bedömer även att det finns goda avkastningsmöjligheter inom bioteknik, finans och energi. Inom finans bedöms värderingarna vara låga med bolag som bland annat gynnas av den allt starkare återhämtningen inom bostadssektorn. Inom energi är det den otroligt framgångsrika utvinningen av skifferolja och skiffergas som skapar möjligheter för företagen.


– Inom bioteknik intresserar vi oss för stora etablerade aktörer som har starka balansräkningar, en spännande pipeline och minst en medicin godkänd och under patent. Biogen Idec är ett bra exempel. Företaget är värderat till 70 miljarder dollar och växer sina vinster med omkring 40 procent per år, berättar Peter Andersson.

Han konstaterar att branschen för biomedicin är intressant på grund av de snabba framstegen som görs inom forskningen. Bland annat har prislappen för att kartlägga människans DNA på enbart fjorton år minskat från 100 000 000 dollar till omkring 4 000 dollar, vilket skapar stora möjligheter när det gäller att skräddarsy mediciner för olika individer.

Förvaltning som fångar upp marknadens möjligheter

Legg Mason Clearbridge US Aggressive Growth är en tillväxtfond som kan vara ett intressant alternativ för investerare som vill ta del av marknadens möjligheter. Fonden som investerar i amerikanska tillväxtbolag har sedan starten 1983 kontinuerligt presterat en god avkastning över tiden.

–Förvaltarteamet söker efter tillväxtbolag men inte till vilket pris som helst. De är väldigt priskänsliga och kräver ett gediget värderingsunderlag. Portföljen har en hög koncentration där 50 procent av tillgångarna ligger inom de tio största innehaven. Det som utmärker förvaltningen är också att den är extremt långsiktig med en låg omsättning i portföljen, säger Peter Andersson.

Han berättar att Richie Freeman framgångsrikt förvaltat fonden i över trettio år och att Evan Bauman för sjutton år sedan anslöt till teamet. De goda resultaten hänger ihop med långsiktigheten samt förvaltarnas övertygelse om att det krävs en noggrann analys för att överprestera mot marknaden. De ifrågasätter också rimligheten i att en aktiv förvaltare, som köper ett stort antal aktier varje år, verkligen kan slå marknaden varje gång.

– Warren Buffet sa en gång att diversifiering är till för investerare som inte vet vad de gör. Uttalandet kan kännas extremt men det har också en poäng, säger Peter Andersson och förklarar att förvaltarteamet anser att det är bättre att skapa sig en god kännedom om ett fåtal bolag än att försöka sig på den smått omöjliga uppgiften att slå marknaden gång på gång med hundratals olika bolag. 

– Förvaltarnas filosofi har varit framgångsrik och fonden fortsätter att överprestera i förhållande till sitt jämförelseindex*. Avkastningen skapats genom en noggrann analys i kombination med en långsiktig förvaltning och en hög aktiv andel, säger Peter Andersson.


* YTD 2014-10-27