Publicerad 1 mar 2017

Umeås elbusstillverkare Hybricon genomför nyemission

Elbussarna rullar allt snabbare
Av de totalt 41 eldrivna bussar som finns i Sverige har Umeåbolaget Hybricon tillverkat tio. Nytillträdde vd:n Johan Suup betonar kraftpositionen. Snart stundar en företrädesemission som ska få in högsta växeln.

– Hybricon är mycket långt framme med en komplett lösning på hur kollektivtrafiken i städer ska kunna göras klimatsmart, buller- och avgasfri. Bland våra styrkor finns att vi på flera centrala områden har kommit en bra bit längre än våra konkurrenter, berättar Johan Suup som kommit på plats i bolaget sedan januari. 
Fördubbling av antalet elbussar i Sverige på ett år
Ny statistik från elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle visar den snabba tillväxten av antalet elbussar i drift i Sverige. Under det senaste året motsvarar förändringen mer än en fördubbling. Men enligt Johan Suup ska man inte nödvändigtvis förstå det som att Hybricon har en marknadsandel på sådär omkring 25 procent.
– Marknaden är fortfarande i sin linda vilket visas av den snabba tillväxten så man ska inte ta för hårt på de siffrorna. Men man kan också fråga hur många av bussarna som är snabbladdande och hur många som är del i en komplett systemlösning på det sätt som Hybricon erbjuder, säger han. 
Emissionen är garanterad till 100 procent 
Teckningsperioden för den kommande emissionen är satt från 15 mars till 31 mars. Den är i förväg garanterad till 100 procent genom avtal, men ej säkerställd garanti, enligt det aktietorgnsoterade bolagets pressmeddelande 27 januari
– Det handlar om att säkra vår finansiella situation, fram tills att vi får nya order och kan inleda nästa produktionsfas. När finansieringen finns på plats, finns också alla förutsättningar för att bygga upp en långsiktigt hållbar verksamhet med mycket lovande framtidsutsikter, förklarar Johan Suup.  
Bolaget lämnade ytterligare information om företrädesemissionen måndag 20 februari. 
Det närmsta året blir avgörande för Hybricon
Hybricon har för närvarande slutlevererat alla beställningar. De har gått till Umeå som dagligen använder sig av tio bussar och tre laddstationer. 
– För mindre än en månad sedan passerade Hybricons elbussar 400 000 kilometer i verklig drift hos Umeås lokaltrafikbolag, vilket tydligt illustrerar hur snabbt vår bussverksamhet rör sig framåt – det är en ökning i storleksordningen 30 procent från så sent som tredje kvartalet, framhåller Johan Suup. 
– Man ska också komma ihåg att Hybricons teknik kontinuerligt valideras, och redan fungerar i verklig driftmiljö och under tidvis bistra klimatförhållanden. Det innebär också att våra konkurrensfördelar stärks mer och mer i takt med tiden, fortsätter Johan Suup.
Han ger inga detaljer om de upphandlingar som pågår, men det framgår att det framförallt är hans föregångare på vd-stolen – nu arbetande styrelseordförande – Fredrik Jonsson som hanterar dessa processer ”eftersom han varit inne i det från början” som är cirka tio till antalet.
– Vi tror på ett genombrott för elbussmarknaden med start under 2017 och fortsättning in i 2018. Vi har den bästa produkten och kan snabbt bli en stark aktör när marknaden tar fart, säger Johan Suup.
Miljöengagemang pekar ut vägen framåt 
Det har framkommit att en av Hybricons styrkor är en ”stabil” och ”långsiktig” huvudägare, med vilket avses ReMoD Invest AB som kontrollerar mer än en tredjedel av bolaget. Bakom ägarnamnet finns bland annat familjen till Millennium-trilogins upphovsman Stieg Larsson. 
– Våra ägare som har ett genuint miljöengagemang och vill ge fler än umeåborna en kollektivtrafik utan utsläpp och buller. Ska jordens befolkning klara av klimatutmaningarna så kommer det krävas både mer kollektivtrafik och en mer miljövänlig kollektivtrafik, och inte bara i städer, resonerar Johan Suup.
Måndag 13 februari meddelade Aktietorget att Hybricon – efter en period på observationslistan – nu åter handlas på den ordinarie listan, med anledning av att företagets pressmeddelande om företrädesemissionen respektive lån från huvudägaren ”undanröjt den osäkerhet som förelegat kring bolagets framtida finansiering”.
Läs mer, om den förutvarande placeringen på observationslistan och Hybricons tidigare resa, i Investerarbrevets januarinummer: ”Ljusning kan göra det lägligt kliva på obslistat bussbolag”.
Under mars månad medverkar Hybricon på ett flertal olika event och investerarträffar, för mer information och anmälan gå in här.
 • OM EMISSIONEN
 •  
 • Företrädesemission med vidhängande köpoption, en så kallad unitemission.  
 •  
 • Bolaget tillförs 35 631 kSEK före kostnader.
 •  
 • Företrädesemissionen är till 100 procent garanterad genom avtal, dock ej säkerställd.
 •  
 • Teckningstid: onsdag 15 mars – fredag 31 mars
 •  
 • Teckningskurs: 1,20 kronor per unit
 •  
 • Avstämningsdag: måndag 13 mars
 •  
 • Sista dag för handel: torsdag 9 mars
 •  
 • Handel med uniträtter: onsdag 15 mars –  onsdag 29 mars
 •  
 • Aktieägare tilldelas en (1) uniträtt för varje aktie på avstämningsdagen. Uniträtt ger rätt att teckna två (2) units. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
 •  
 • Lösenpriset för teckningsoptionen är fastställt till 3 kronor. 
 •  
 • Ta del av mer information på:
 • www.hybricon.se