Staffan Östlin förvaltar Adrigos nya hedgefond.

Publicerad 30 okt 2017

Tunga investerare bakom ny hedgefond

Stora möjligheter med hedgefond mot mindre bolag
Med investerare som Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg i ryggen startar nu Adrigo en hedgefond med inriktning mot små och medelstora bolag. Fonden kommer att investera i nordiska bolag och kommer att jobba med stockpicking i en kategori där analysbevakningen är begränsad.

Efter tio framgångsrika år med hedgefonden Adrigo Hedge lanserar nu Adrigo en ny lång/kort aktiehedgefond, med inriktning på nordiska bolag i segmentet små och mellanstora bolag. Med den nya hedgefonden blir Adrigo relativt ensamt på den svenska marknaden i ett segment där egen analys och erfarenhet är av stor vikt.– Det finns ungefär 600 bolag i Norden inom segmentet small- och mid caps. De flesta av de bolagen analyseras inte av storbankerna, vilket innebär att egen analys är viktig. Vi anser att vi har den kompetens och erfarenhet som krävs för att bli framgångsrika här, säger Staffan Östlin. Han menar att det bland de relativt dåligt analyserade bolagen både finns undervärderade och övervärderade bolag och därmed stora möjligheter till stockpicking.Målavkastning över 10 procent
Målavkastningen för den nya fonden, Adrigo Small & Midcap L/S, kommer att ligga på över 10 procent, vilket är klart högre än för många andra hedgefonder. Målavkastningen för Adrigo Hedge är till exempel 6 procent. Men det högre avkastningsmålet innebär samtidigt högre risk. – Volatiliteten i småbolag är betydligt högre än i stora bolag. Men det ser vi som en möjlighet som vi definitivt ska använda oss av, säger förvaltaren Staffan Östlin.Kommer ha selektiv portfölj
Adrigo har en investeringsmetodik som är testad i både bra och dåliga marknader samtidigt som investeringsteamet är mycket erfaret, något som även kommer till gagn i den nya fonden. Detta gör också att fonden kommer att ha en ganska selektiv portfölj. Antalet innehav kommer att ligga mellan 15 och 25, varav 5-7 stycken kommer att vara kärninnehav av mer långsiktig karaktär och väga mellan 6-10 procent vardera.– Ett bolag vi gillar är Momentum Group, som är inne i en attraktiv förändringsprocess. Med en marginal runt 3,5-4,0 procent finns det stor förbättringspotential och vi ser bra förutsättningar för att marginalen ska kunna fördubblas de närmaste åren. Några konkreta exempel på bolag som fonden kommer att blanka vill Östlin inte ge. Däremot lyfter han en kategori av bolag som de är skeptiska till i dagsläget.– Kostnaden för råmaterial, både stål och plast, har ökat kraftigt. Vi blankar aktier i bolag som vi bedömer inte har möjlighet att kompensera för detta och där vi ser risk för lägre marginaler, säger han.Tunga investerare
Adrigo Small & Midcap L/S startar den 1 november 2017. Men redan innan starten har Adrigos externa ägare i fondbolaget, Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg, meddelat att vara medinvesterare i denna fond på samma sätt som de varit sedan start i Adrigo Hedge. Även fondbolagets övriga ägare kommer att investera i den nya fonden.

För att läsa mer om Adrigos hedgefonder klickar du här!