Svante Bergström, en av grundarna till hedgefondsförvaltaren Lynx diskuterar med Despina Xanthopoulou, kundansvarig på samma bolag.

Publicerad 1 feb 2016

Trendföljande hedgefonder lockar investerare

Ökat inflöde till CTA:s
Det är nervöst på världens börser och på räntemarknaden kammar investerare nästan noll. Just därför söker många med ljus och lykta efter alternativ som kan leverera avkastning. Det är en viktig förklaring till att mer pengar söker sig till hedgefonder i allmänhet och till trendföljande hedgefonder, CTA:s, i synnerhet.

– Vi har ingen personlig uppfattning om hur börsen, räntan, råvaror eller valutor kommer att utvecklas. Vår förvaltning är med andra ord helt fri från subjektiva bedömningar, säger Svante Bergström en av grundarna till hedgefondsförvaltaren Lynx. 

På Lynx är det staben av forskare och analytiker som sitter i förarsätet, inte traditionella förvaltare. Deras jobb är att utveckla statistiska och matematiska modeller som identifierar trender och andra mönster på finansiella marknader, vilka fonden sedan placerar i. Lynx investerar globalt i terminer på aktieindex, valutor, råvaror och räntor. 

Trots, eller kanske tack vare, frånvaron av subjektiva bedömningar har den trendföljande hedgefonden Lynx utvecklats väl. Sedan starten år 2000 har den stigit med drygt 500 procent, vilket är bättre än aktieindexet MSCI World som ökat med drygt 50 procent. 

– Just nu är fonden fortsatt positionerad för att gynnas av att den amerikanska dollarn stärks mot vissa större valutor. Andra trender är att aktiemarknaden sjunker vilket även är fallet med vissa råvaror som olja och naturgas, säger Svante Bergström. 

Går bra när börsen går dåligt

De senaste tre åren har fonden stigit i värde med 32 procent. Det är sämre än världsindex som ökade med 44 procent under samma period. 

– CTA:s har historiskt gett bra avkastning under perioder av finansiell oro och då aktiemarknaden har upplevt kraftiga och djupa nedgångar. Det gäller även Lynx, säger Despina Xanthopoulou, kundansvarig på Lynx. 

Lynx har relativt hög risk, ungefär som aktiemarknadens snitt, men låg korrelation till börsen och obligationsmarknaden. 

– Genom att lägga in Lynx i sin portfölj kan investerare sänka den totala risken i portföljen samtidigt som avkastningen blir jämnare på lång sikt, menar Despina Xanthopoulou. 

Det är viktigt att investerare eftersträvar balans i en portfölj och väljer hedgefondsstrategier som kompletterar varandra. Anledningen är att de ofta är mycket olika sinsemellan. 

– Välj hedgefonder som tar positioner på olika sätt, handlar på olika marknader eller har olika placeringshorisont, avslutar Despina Xanthopoulou.

Se en film om Lynx här