Publicerad 3 sep 2020

Trender på aktiemarknaden


Efter en dramatisk vår på börsen har aktiemarknaden återhämtat sig oväntat fort. Under sommaren har det amerikanska indexet S&P 500 slagit nya rekord samtidigt som den svenska börsen närmar sig den tidigare toppnoteringen i februari.

Det går att konstatera att årets turbulens på börsen inte var så varaktig som det till en början såg ut att bli. En stor anledning till detta är att det fortsatt är attraktivt att investera i aktiemarknaden i jämförelse med andra investeringar. Med en nollränta i Sverige och en räntenivå omkring noll i USA så saknas det bra alternativ till aktier, vilket gör att kapital fortsätter slussas till börsen. Amerikanska Federal Reserve har även meddelat att räntorna inte förväntas höjas i närtid, oavsett om inflationen skulle stiga över inflationsmålet om två procent.

Ett flertal makroekonomiska signaler har dessutom slagit marknadens förväntningar, som till följd av pandemin var lågt ställda. Detta har således bidragit till viss optimism om en snabbare återhämtning av ekonomin än väntat. Inför det tredje kvartalet skönjas det nu förhoppningar om en starkare konjunktur i både Europa och USA, trots det fortsatta hotet från pandemin.

“Att bolag får högre värderingar är en följd av att värderingsmultiplar expanderas och inte prestationen i resultatraderna”

Investerare jagar tillväxt

Det vi ser på aktiemarknaden i dagsläget är att bolag värderas allt högre. Att bolag får  högre värderingar är en följd av att värderingsmultiplar expanderas och inte prestationen i resultatraderna. Främst är det bolag drivna av tillväxt som värderas upp. Detta kan ställas i relation till att klassiska värdebolag inom exempelvis banksektorn handlas till relativt låga multiplar.

Ser vi till bolag med tillväxt så är det ofta teknikbolag som likställs med det signumet. Av de bolagen som har gått bäst sedan börsnedgången under våren är det just teknikbolagen som fått se sina kurser stiga mest. På den amerikanska marknaden är det exempelvis de stora teknikbolagen med Amazon, Alphabet och Apple i spetsen som till stor del bidragit till börsuppgången i USA. En underliggande orsak till det kan vara att teknikbolag inte har påverkats av pandemin i lika stor utsträckning som andra sektorer.


Ett annat attribut som bidragit till att aktiekurser har stigit är hållbarhet. Bolag som klassificeras som hållbara, där bland annat en medvetenhet om klimatpåverkan tas med i strategier, har generellt sett fått se sina aktier handlas uppåt. Detta drivs av bland annat politiska incitament, lanseringar av nya hållbarhetsfonder samt ett alltjämt ökat intresse från investerare om grönt sparande.

Sammanfattningsvis är några av de bolag vars aktiekurser gått vinnande ur vårens börsfall tillväxtbolag med en betoning på teknik och hållbarhet.

Sektorer som påverkats av pandemin

Några av de branscher som haft det tuffare sedan pandemin är bolag inom tunga fordon samt fastighetsbolag. Bolag inom tunga fordon bestående av främst lastbilstillverkare har under årets första halva haft det tufft till följd av en minskad efterfråga och en kraftig reducering av sina lager. Däremot kan det nu noteras att produktionen har skalats upp vilket kan innebära att transporter från producenter till konsumenter återigen tar fart. 

För vissa bolag inom fastighetssektorn ser det däremot fortsatt ogynnsamt ut. Flertalet fastighetsbolag har fått se sina aktier värderas ner till en substansrabatt vilket är en följd av att bolag med en exponering mot kontor och lokaler hamnar i en sämre dager. Anledningen till det är att människor i större utsträckning arbetar hemifrån och att nätbutiker premieras framför fysiska butiker.

Motsatsvis till dessa två sektorer så har bioteknikaktier fått en skjuts av pandemin mot bakgrund av en högre riskvilja. Detta noteras bland annat i det faktum att flera bioteknikbolag lyckats ta in kapital trots att det fortfarande kan vara en lång väg till en kommersiell produkt eller slutliga utvecklingsstudier. 

Hur aktiemarknaden kommer röra sig framöver är bland annat en fråga om huruvida det är tillväxtbolagen som kommer att hålla i taktpinnen, eller om det är värdebolagen. I ett positivt scenario kommer vi antingen att se tillväxtbolagens värderingar stiga ännu mer, eller så kommer även värdebolagens multiplar expanderas. I annat fall är det sannolikt att tillväxtbolagen kommer se sina värderingar falla tillbaka.

För mer information kring konjunktur och ekonomi se härDenna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.