“Centralbanken i USA håller långsamt på att strama åt penningpolitiken, medan situationen i euroområdet är den motsatta”, säger Bo Bejstrup Christensen, Danske Invests chefsanalytiker.

Publicerad 3 maj 2016

Tre anledningar som gör high yield-obligationer i Europa attraktiva

Dags för europeiska high yield-obligationer
Högavkastande obligationer, high yield, i Europa hade det tufft i början av året, men nu menar Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen att de börjar bli intressanta igen av framförallt tre olika skäl.

Turbulensen på de finansiella marknaderna i början av året drabbade även högavkastande obligationer i Europa, och emissionsaktiviteten sjönk betydligt under årets första två månader. Men nu har marknaden börjat återhämta sig, och Danske Invests chefsanalytiker Bo Bejstrup Christensen ser för närvarande tre goda skäl till att titta närmare på detta tillgångsslag:
1. Europeiska företag i bättre form än amerikanska
För det första anser han att de europeiska företagen är i generellt sett bättre form än amerikanska bolag.
– De europeiska företagen har blivit allt mer konservativa och ägnat de senaste åren åt att minska skuldsättningen och hålla nere sina investeringar. På så sätt har företagen förbättrat sin förmåga att hantera sina löpande räntekostnader, medan situationen är den motsatta för amerikanska företag, förklarar Bo Bejstrup Christensen.
2. Ingen löneinflation
För det andra har den försiktighet som de europeiska företagen uppvisat under flera år lett till ett lågt jobbskapande och därmed hög arbetslöshet. Den minskar dock nu.
– Den höga arbetslösheten gör att de europeiska företagen inte upplever någon press på intäktsmarginalerna från ökade lönekostnader, säger Bo Bejstrup Christensen.
Han menar däremot att USA befinner i den fas i den ekonomiska cykeln där löneinflationen är på väg upp, även om det ännu inte är tal om någon överhettning. 
3. Goda finansieringsmöjligheter
För det tredje anser Bo Bejstrup Christensen att den övergripande finansieringsmiljön är mer gynnsam för europeiska bolag än för företag i USA, bland annat på grund av divergerande centralbankspolitik.
– Centralbanken i USA håller långsamt på att strama åt penningpolitiken, medan situationen i euroområdet är den motsatta, säger Bo Bejstrup Christensen.
Vid sitt senaste möte beslöt Europeiska centralbanken att ytterligare expandera penningpolitiken och dessutom meddelade centralbankschefen Mario Draghi då, klart och tydligt, att det kan komma ytterligare lättnader vid behov.
Erfaren obligationsförvaltare
För den som överväger att investera i europeiska högavkastande obligationer kan Danske Invests fond Euro High Yield-Obligationer vara ett intressant alternativ. Dess förvaltare Andreas Dankel och hans team har lång erfarenhet av obligationsmarknaden och kan utnyttja koncernens analytiska resurser med syfte att välja rätt investeringsobjekt ända ner på emissionsnivå.
– Vår grundfilosofi är att investera i de individuella obligationer som bedöms ha bästa möjliga risk/reward, samtidigt som vi givetvis arbetar för att upprätthålla en väldiversifierad portfölj totalt sett. Det har visat sig vara en framgångsrik strategi över tid även om vår undervikt inom råvarurelaterade bolag har gjort att vi ligger efter jämförelseindex hittills i år, säger Andreas Dankel.
Han delar även Bo Bejstrup Christens positiva bild av tillgångsslaget inför resten av 2016. 
– Det låga allmänna ränteläget skapar ett tryck mot mer riskfyllda segment och därmed en stark teknisk bild för högavkastande obligationer i Europa. Samtidigt är likviditeten relativt låg, vilket överdriver olika kursrörelser och skapar en fördel för aktiva förvaltare som oss. Sammantaget gör detta i kombination med den relativt fördelaktiga makrobilden att vi ser positivt på våra möjligheter att skapa avkastning under resten av 2016, säger Andreas Dankel.
Mer information om fonden Euro High Yield-Obligationer – under basfakta för investerare – finns på dess produktsida på Danske Invests hemsida som nås här