Publicerad 8 mar 2017

Trafikljusrapporten: Här är vinnarna

Bästa kapitalförvaltarna korade
Rådgivningsföretaget Söderberg & Partners har korat årets vinnare i Trafikljusrapporten. Vinnarna i de olika kategorierna blev SPP, Vanguard, Skandia och Öhman Fonder

Den 8 mars korade Söderberg & Partners vinnarna i Trafikljusrapporten vid ett event i Stockholm. Priset som årets fondförsäkringsbolag gick till SPP. 
Vanguard Asset Management utsågs till årets fondbolag, med motiveringen att bolaget har störst andel gröna fondbetyg. 
Skandia utsågs till årets livförsäkringsbolag som en följd av att debland annat har levererat god riskjusterad avkastning. 
Slutligen knep Öhman Fonder priset som årets hållbara aktör