Publicerad 31 okt 2012

Träffa ART2DENT, bolaget som med sitt unika koncept kommer att effektivisera tandteknikbranschen


ART2DENT bjuder in till seminarier inför en kraftfull lansering av deras kostnadseffektiva lösning för avancerad tandtekniskvård. Missa inte chansen att vara med från början i detta spännande bolag.

Tillfällen:

Ort:           Göteborg
Datum:     7 november
Tid:           17:30-20:15
Plats:       Gothia Tower 17:30-20:15

Ort:           Helsingborg
Datum:     8 november
Tid:           17:30-20:15
Plats:       Drottninggatan 62,
                  5 vån hos Leox Corporate Finance AB.

Ort:           Stockholm
Datum:     12 november
Tid:           17:30-20:15
Plats:       Hotell Radisson Blue Royal Viking (granne med
                  Centralen och Arlanda Expressen).
    
Vi bjuder på enkel förtäring och något att dricka.

Anmälan görs direkt med e-post genom att klicka här!

Det går också bra att skicka ett mail till in[email protected] ange önskad ort och datum samt dina kontaktuppgifter.

Information om Art2Dent

Affärsidé
ART2DENT ska förse privattandläkare på den skandinaviska marknaden med högkvalitativa protetikarbeten (tandteknikarbeten).

Genom att koppla ihop samtliga aktörer via en webbaserad marknadsplats skapas mervärde för samtliga parter – det bidrar till en enkel och lönsam vardag för såväl tandläkare som patienter.

Breakeven
Vägen till breakeven är kort (drygt 100 tandläkare) och de fasta kostnaderna låga. Sammantaget ger det en låg finansiell risk och förutsättningar att på relativt kort tid skapa värde för Bolaget.

Målsättning och vision
Målsättningen är att under slutet av 2012 lansera konceptet i mindre skala på den svenska marknaden och redan under 2013 nå 10 procent av privattandläkarna

Visionen är att inom 4-5 år ha 1 000 privattandläkare i Skandinavien som kunder, vilket skulle motsvara en marknadsandel på 15 procent och genom en effektiv affärsmodell en nettomarginal större än 40 procent. Svensk tandteknik räknas som ledande i världen, och med ART2DENT kan den dessutom bli snabb och prisvärd; till fördel för såväl tandläkare som patienter.