Det väntas spraka om den kinesiska konsumtionen i vår

Publicerad 1 mar 2013

Tjäna pengar på asiatisk köpfest


Tillväxtmarknader är fortsatt intressanta och särskilt intressant just nu är den asiatiska konsumtionstrenden. Det anser Fredrik Strömberg, analytiker på finansrådgivaren Söderberg & Partners.

Normal
0

21

false
false
false

SV
X-NONE
X-NONE

Inför våren
2013 ser han relativt positivt på utsikterna för den globala
aktiemarknaden.

Normal
0

21

false
false
false

SV
X-NONE
X-NONE

– Mycket talar nu för en förbättrad konjunkturbild. Värderingen på aktiemarknaden ser bra ut både generellt och relativt andra tillgångsslag. Även ökade kapitalflöden talar för aktier. Investerare tycks nu överge räntemarknaden till förmån för mer riskfyllda tillgångar.
Det verkar också som om konjunkturen bottnade någonstans vid årsskiftet, säger Fredrik.

Fredrik Strömberg berättar att det framförallt är tillväxtmarknader som är intressanta, i synnerhet marknaden i Asien som uppvisar en god värdering och tillväxt.

– De skiften och trender som finns i Asien påverkar den globala tillväxten på ett bra sätt. Dessutom återspeglar sig utvecklingen på de svenska börsbolagen med exponering mot regionen, vilket gör att utsikterna ser lovande ut även för den svenska aktiemarknaden, menar Fredrik.

 Han konstaterar också att det kan vara värt att se över sin exponering inom olika marknader. En trend som kan vara extra intressant just nu, är att flera asiatiska ekonomier väljer att minska sitt exportberoende för att satsa mer på inhemsk konsumtion.

– Den asiatiska konsumtionstrenden kommer förmodligen ge ett stort genomslag framöver. Investerare kan antingen välja att placera i lokala bolag med direkt exponering mot trenden, eller satsa på bolag i väst med exponering mot den asiatiska konsumtionen, berättar Fredrik.

Tillväxtmarknadsobligationer kan vara intressanta
Fredrik Strömberg avslutar genom att konstatera att det är inte bara är aktier som lockar på tillväxtmarknaderna, även tillväxtmarknadsobligationer kan vara av intresse. Tillväxtländerna har generellt sett bättre statsfinanser än många av länderna i väst, vilket tillsammans med budgetunderskott och en bra utveckling av handelsbalansen, bidrar till en positiv utveckling.

– Sjunkande räntenivåer gynnar obligationer. I kombination med stärkta valutor på vissa marknader, skapar det förutsättningar för intressanta investeringstillfällen framöver, sammanfattar han.