Markexpo etablerar ekologiska villaområden av trähus med energilösningar bestående av solceller och batterier i gemensamhetsanläggningar. Första området börjas byggas i Uddevalla kommande höst.

Publicerad 28 maj 2019

Tjäna dubbelt på ekologiska hus

Lönsamt att bo i självförsörjande ekologiska hus
Att tjäna pengar på sitt boende tillhör inte det vanliga. Men de som väljer att köpa ett hus byggt av Markexpo kan tjäna tusenlappar varje månad bara på att bo. Det handlar om hus som med solceller producerar mer el än vad som förbrukas. För att finansiera byggandet av ett ekologiskt villaområde genomför Markexpo nu en kampanj på FundedByMe.

– Vi ska förändra fastighetsbranschen och göra ekologiska energiproducerande hus tillgängliga för fler. Och vi vill att fler ska vara med på vår resa, säger Tim Håman, som är vd på bolaget Markexpo Mark och Fastighet i väst AB.

Bolagets affärsidé är att utveckla och bygga ekologiska bostadsfastigheter med tillhörande energilösningar bestående av solceller i gemensamma anläggningar.

Generar elöverskott
– Husen är inte bara självförsörjande på el. De producerar mer än vad som går åt, vilket innebär att de boende kan sälja överskottet, berättar Håman, som pekar på beräkningar som visar att det husägarna kan få in på att sälja överskottselen många gånger överstiger boendekostnaderna.

– De som väljer våra hus får betalt för att bo, säger Håman, som menar att deras hus också bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Markexpo bygger hela villaområden med en närliggande energipark med uppgraderingsbara solceller och batterier. Husen, som monteras på plats, byggs av miljövänligt trämaterial från Sverige och Finland. Fastigheterna med solceller och batterier säljs helt färdiga.

“I ett längre perspektiv ser vi även möjligheter till en exit, vilket i så fall också betyder ökade avkastning till ägarna”, säger Tim Håman, vd för Markexpo.

Då fastigheterna har en elförbrukning på 15 000 KWh per år, samtidigt som solcellerna producerar 44 000 KWh, uppstår ett överskott på 29 000 KWh. Detta överskott kan i dag säljas till ett värde om cirka 40 000 kronor per år.

Läs mer om hur du tjänar pengar på att bo

Första projekt om sju fastigheter
Tim Håman berättar att bolagets första projekt, bestående av sju fastigheter i Uddevalla, kommer att påbörjas kommande höst. Dessa kommer ha ett utgångspris på omkring 3,5 miljoner kronor.

– Någon gång under nästa år kommer vi att påbörja ett större projekt i norra Bohuslän, som omfattas 40 fastigheter, berättar han vidare.

Den nu påbörjade kampanjen på crowdfundingplattformen FundedByMe syftar till att ta in kapital inför dessa projekt. 

Utdelningar till ägarna
Aktieutdelningar till ägarna är planerade till efter varje avslutat projekt, och målet är att genomföra årliga utdelningar motsvarande mellan 10 till 20 procent. Ägarna kommer också att erhålla rabatt på alla bolagets produkter, där investerat belopp avgör rabattens storlek.

Läs mer här

– I ett längre perspektiv ser vi även möjligheter till en exit, vilket i så fall också betyder ökade avkastning till ägarna, säger Håman, som nämner både en framtida notering som en försäljning av verksamheten

Läs mer på bolagets kampanjsida på FundedByMe.