Publicerad 1 okt 2014

Tio gyllene regler om aktieinvesteringar


Hugh Young, Global Head of Equities på Aberdeen Asset Management delar med sig av 10 gyllene regler om aktieinvesteringar på ett ovanligt lättsamt sätt.

Aberdeen arbetar teambaserat och undviker att bygga upp förvaltningen kring individuella stjärnförvaltare. Vissa personer uppnår dock stjärnförvaltarstatus oavsett, baserat på omgivningens uppskattning. En sådan person är Hugh Young, ansvarig för Aberdeens aktieförvaltning globalt.

 

Hugh Young har varit verksam i finansbranschen och samlat på sig ovärderlig erfarenhet och kunskap under mer än 25 år. Han har förvaltat asiatiska tillgångar på Aberdeen sedan 1985 och startade koncernens asiatiska huvudkontor i Singapore 1992. Under den tiden har marknadscykler kommit och gått och idag är det väldigt lite som förvånar honom.
 
Hugh har spridit sin visdom vidare till sina medarbetare och den utgör grunden för Aberdeens sätt att se på investeringar. Bolagets gemensamma investeringsfilosofi präglas av enkelhet. Aberdeen tror på nyttan av att göra de grundläggande analyserna väl för att hitta bolag med tydliga, långsiktigt hållbara affärsidéer.

 

Aberdeen har samlat ihop Hughs bästa insikter om investeringsvärlden och kokat ner dem till tio korta koncisa regler. Vi tror inte att något direkt kommer att överraska för alla principerna har ett tydligt gemensamt drag: Tron på sunt förnuft.

 

Gå till e-boken här – på svenska

 

 

  • Kort om Aberdeen Asset Management
  • Aberdeen Asset Management är en global kapitalförvaltare som investerar i aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter och portföljer med flera tillgångsslag, s k Solutions.

    Aberdeen är, som namnet antyder, ett skotskt bolag. Det startades 1983 och leds fortfarande av en av grundarna, Martin Gilbert. Bolaget är noterat sedan 1991 och idag ett av Londonbörsens 100 största bolag. Vi finns i 25 länder med mer än 2.500 medarbetare som förvaltar tillgångar till ett värde av över 3.600 miljarder kronor (£322,5 miljarder) för våra kunders räkning.

  • Vi kännetecknas av vårt klara fokus på kapitalförvaltning. Alla våra investeringslösningar drivs av vårt engagemang för okomplicerade, transparenta investeringsmetoder med fokus på egen analys och ett långsiktigt perspektiv

  • Aberdeen Asset Management tillhandahåller inte sådan finansiell rådgivning som avses i lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller sådan investeringsrådgivning som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder.