“Tillgångsslaget har använts under lång tid av institutionella aktörer”, säger Bent Lystbæk förvaltare på Danske Invest.

Publicerad 1 dec 2016

Tillväxtobligationer kan förbättra din riskjusterade avkastning

Levererat överavkastning
Tillgångsslaget har givit cirka 3 procent i överavkastning gentemot amerikanska statsobligationer de senaste åren, trots att många tillväxtländer har både lägre statsskuld och högre tillväxt.

Lågräntepolitiken sedan finanskrisen har inneburit att statsobligationer i länder som Tyskland, Sverige och USA har levererat en rekordlåg avkastning under de senaste åren. Det har i sin tur gjort att många investerare har börjat titta efter andra tillgångsslag med en mer attraktiv avkastning – och då är tillväxtmarknadsobligationer ett intressant alternativ. 
Trots att många tillväxtländer har en lägre statsskuld i förhållande till BNP och bättre tillväxtutsikter än OECD-länderna har obligationer på tillväxtmarknaderna givit en överavkastning jämfört med amerikanska statsobligationer under de senaste åren.
 
– Det finns fortfarande många privata investerare som inte känner till fördelarna hos tillväxtmarknadsobligationer, men tillgångsslaget har använts under lång tid av institutionella aktörer, säger Bent Lystbæk som förvaltar fonden Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer.
Hårdvaluta och svenska kronor
Trots att många tillväxtländers ekonomiska stabilitet har förbättrats under de senaste åren är det givetvis förknippat med risker att investera i tillväxtmarknadsobligationer. Dessa inkluderar landspecifika ekonomiska och politiska faktorer, men även exempelvis sårbarhet för råvarupriser eller exportavtal med enskilda länder eller regioner som USA eller EU.
Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer håller nere dessa risker genom att investera aktivt i ett flertal olika obligationer i olika länder och regioner som är utgivna i hårdvaluta (USD eller euro), och fonden är dessutom valutasäkrad gentemot den svenska kronan. 
– Huvuddelen av fonden består av statsobligationer från tillväxtmarknaderna, men även en del företagsobligationer förekommer. Bland dessa är största delen företag där staten äger hela företaget eller är majoritetsägare, berättar Bent Lystbæk.
I slutet av november hade fonden gått upp med ca 9 procent, och dess danska variant i danska kronor (hedgad i EUR) har 5 stjärnor i betyg hos Morningstar. Den svenska fonden har ännu inget fondbetyg då det saknas tillräckligt många jämförelsefonder, men den förvaltas identiskt med den danska fonden även om det kan förekomma skillnader på innehavsnivå. 
Goda utsikter trots Trump-seger
Framöver finns det goda möjligheter att tillväxtobligationer kan fortsätta att utvecklas väl tack vare den positiva tillväxttrenden. Detta trots att valet av Donald Trump som ny president i USA riskerar att inverka negativt på länder som är beroende av varuexport till USA såsom Mexico.
– Donald Trump har aviserat en mindre globaliseringsvänlig politik, men samtidigt kan hans fokus på en svag dollar och tillväxt komma att gynna tillväxtländer som är råvaruexportörer. Ett globalt politiskt landskap med potentiella säkerhetspolitiska förskjutningar kan även komma att ge fördelar åt länder som Ryssland och missgynna länder som Ukraina, Irak och Filippinerna som förlitat sig på USAs stöd historiskt, förklarar Bent Lystbæk.
Faktablad och Informationsbroschyr for fonden Danske Invest Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h finns på danskeinvest.se
Riskinformation
Kom ihåg att investeringar i aktier alltid är förenat med risk och att du i värsta fall kan förlora hela ditt investerade kapital. Konsultera alltid en rådgivare innan du gör en investering, och ta reda på om en viss investering passar din investeringsprofil.