Publicerad 2 sep 2016

Tillväxtmarknaden med störst potential

Undviker Brasilien
Latinamerikafonder har gått starkt i år, en uppgång som drivits av den brasilianska börsen. Men Söderberg & Partners chefsanalytiker Matthias Gietzelt bedömer att det finns mer att hämta på en annan tillväxtmarknad.

I Söderberg & Partners investeringsindikator, se diagram, får tillväxtmarknader grönt ljus. I år har de stigit med cirka 15 procent, en uppgång som tog fart efter Brexit-omröstningen. En viktig förklaring till den goda utvecklingen är att den dollarförstärkning som pågått under många år har brutits, se faktaruta.
– Vi tror inte att dollarn kommer att stärkas nämnvärt även om Fed höjer räntan i december. Det är en viktig faktor som bidrar till att tillväxtmarknader kan uppvisa en bra utveckling framöver, berättar Matthias Gietzelt. 
Dessutom påtalar Matthias Gietzelt att tillväxtmarknader även gynnas av att råvarupriserna stiger och av att tillväxtmarknader är rimligt värderade. Därtill är många stora kapitalförvaltare underviktade i tillväxtmarknader samtidigt som det pågår en jakt på avkastning. Det har i sin tur inneburit att mer pengar sökt sig till just tillväxtmarknader. 
Asien bästa valet
Bland tillväxtmarknader ger Söderberg & Partners Asien grönt ljus, Östeuropa gult och Latinamerika ljusrött. 
– På makroplanet uppvisar många asiatiska ekonomier god tillväxt och bolagens lönsamhet förbättras mer än på de utvecklade marknaderna. Kinas tillväxt är tillfredsställande och bostadsmarknaden har stärkts.
– Dessutom vinner Asien på relativspelet gentemot utvecklade marknader. Regionen är fortsatt endast värderad i linje med det historiska snittet medan andra marknader handlas till en premie. 
Östereuropa är Ryssland
Ryssland väger 60-70 procent i Östeuropaindex, vilket innebär att landets börs styr utvecklingen för många Östeuropafonder. Såväl den ryska makroekonomin som börsbolagen är beroende av oljepriset som började stiga i februari. 
– Vi tror att oljepriset kan fortsätta att utvecklas väl. Ett högre oljepris borgar för konsumtionsökningar och inflationen förväntas falla, vilket är positivt för den ryska ekonomin. Men den politiska risken kvarstår.
Brasiliens uppgång grundas på förhoppningar
I en traditionell Latinamerikafond står Brasilien för omkring 60 procent och Mexiko för 20 procent. Att Latinamerikafonder hör till årets kursvinnare beror på att den brasilianska börsen har stigit med drygt 35 procent. Men valutaeffekten, den brasilianska realen har stärkts mot kronan, har medfört att avkastningen för svenska sparare är nästan 60 procent. Högre råvarupriser har påverkat börsbolagens vinstförväntningar positivt. 
– Vi är skeptiska till den brasilianska börsen. Börsuppgången vilar till stor del på förhoppningar, berättar Matthias Gietzelt och fortsätter: 
– Landet befinner sig fortfarande i recession och även om det skett vissa förbättringar är sentimentssiffrorna fortsatt svaga. 
  • Fakta: Den amerikanska dollarn och tillväxtmarknader
  • När den amerikanska dollarn stärkts påverkas börserna på tillväxtmarknader ofta negativt. Även det omvända gäller. Det finns flera orsaker till att en starkare dollar är negativt för tillväxtmarknader. Till exempel har många länder sina skulder i USD och när USD stärks ökar skulderna. Dessutom är många tillväxtländer råvaruexportörer. En tumregel lyder att när USD stärks så sjunker priset på råvaror, vilket hänger samman med att råvaror handlas i USD. 
  • Källa: Söderberg & Partners