grön teknik miljöteknik hållbarhet

Publicerad 14 december 2020

Tekniken som förbättrar klimatet med syre


Grön teknik och klimatarbete är på god väg att bli en megatrend i världen. ECOMB är helt klart med i racet med sin spännande miljöteknik som syresätter både pannor och sjöar. På det ena benet står bolaget på en mångårig erfarenhet inom miljösektorn och på det andra benet en teknik som både är kostnadseffektiv och skalbar. Bolaget gör nu en nyemission om 6,8 MSEK jämte en riktad emission om 2 MSEK till privata investerare. 


Genom att erbjuda marknaden tekniska lösningar och servicetjänster inom cleantech ska ECOMB nu ta nästa steg i utvecklingen. Ulf Hagström, vd på ECOMB, har med sina 30 år av erfarenhet inom miljöteknik goda förhoppningar på framtiden och den klimatomställning som sker i samhället. 

– Vi befinner oss nu i ett spännande läge med stora kommersiella möjligheter att ta oss till nästa nivå. Den trenden som pågår inom hållbarhet och miljö går helt klart mot att bli en megatrend. Detta gynnar både ECOMB och klimatet, säger Hagström. 


Läs mer om hur du investerar i emissionen här.

Erfarenhet som minskar utsläppen

ECOMB har varit verksamma inom miljöteknik i många år och har den gedigna kunskapen som krävs i branschen. Genom sina tekniska lösningar och service arbetar bolaget med att minska utsläppen från pannor inom kraftvärme- och industrisektorn. Bolaget hjälper både till med förstudier där problemen identifieras, och bygger sedan om pannorna för att minska deras klimatpåverkan. 

– Den kunskap och erfarenhet som vi besitter i det här området är inget du kan läsa dig till. Vi har erfarenheten som krävs för att kunna hitta en smart lösning för varje enskilt fall. Detta gör att vi båda kan minimera utsläppen i naturen och göra kunderna nöjda, berättar Hagström.

Internationell inriktning

Bolaget har även en internationell strategi där de flesta arbeten utförs ute i Europa. Samarbetspartners är då en viktig del för ECOMB, och i Frankrike har man hittat rätt. Nästa steg är att växa i Norden.

– Vi arbetar med internationella partners utanför Sverige eftersom att de kan sin marknad bäst. I Frankrike till exempel, har vi en jättebra partner som ger oss väldigt mycket jobb. Vi har sålt betydligt fler projekt i Frankrike än i Sverige, men nu planerar vi för att växa mer i Norden också, förklarar Hagström. 

Spännande framtid med ny teknik

Nyligen bildades dotterbolaget ECOMB Ocean Recycle. Genom detta har ECOMB högt flygande planer på att rädda både sjöar och hav. Den patenterade tekniken man har tagit fram går ut på att syresätta vatten för att på så vis kunna återskapa det marina livet som är illa tilltaget. 

– Många sjöar och hav är i ett väldigt dåligt skick i dagsläget. Det räcker inte med hälsovård genom att stoppa utsläppen för att det ska bli bra. Här behövs det akut sjukvård genom syresättning för att rädda övergödda sjöar och hav där döda bottnar brett ut sig, berättar Hagström, och fortsätter: 

– Vi har en patenterad syresättningsteknik redo för lansering som ska kunna bidra till detta. 

Den nya tekniken har många fördelar och bolaget har en stor tilltro till den. Tekniken skiljer sig mot dagens lösningar på flera sätt, både kostnadsmässigt, men också rent praktiskt. 

– Den här tekniken för syresättning är synnerligen kostnadseffektiv och skalbar. Till skillnad mot andra tekniker är den mobil och kan röra sig fritt, vilket innebär att den kan tillsätta syre där det gör maximal nytta, avslutar Hagström.


Läs mer om hur du investerar i emissionen här.

Fakta om emissionen

Teckningsperiod: 4 december 2020 – 18 december 2020
Emissionsbelopp: 6,8 MSEK
Teckningskurs: 0,45 SEK per aktie
Teckningsförbindelser: Bolaget innehar teckningsförbindelser om 100 procent av emissionen
Handelsplats: Bolaget handlas på Spotlight Stock Market

Läs emissionsmemorandumet här.Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde.