Heap carsharing bildelning

Publicerad 24 februari 2021

Teknikbolaget Heap digitaliserar bilanvändandet


Heaps app låter privatpersoner hyra varandras bilar genom en helt automatiserad process, så kallad nyckelfri bildelning. Den beprövade affärsidén ligger i startgroparna för att helt stöpa om det dagliga bilanvändandet. Affärsmodellen är digital och skalbar, samtidigt som den skapar ekonomiska incitament för både hyrare och uthyrare. Med erfarenheter från Sunfleet, Volvo och Google står Heap nu redo att skruva upp tillväxttakten genom en kapitalanskaffning via FundedByMe.


Heaps vd och grundare Carl Törnström arbetade tidigare med strategiska projekt på Volvo. Han insåg tidigt att marknaden för bilanvändande är ett segment under förändring. Potentialen är enorm – om den används rätt. 

–  Det kommer ske stora paradigmskiften inom bildindustrin. Däremot så sitter de stora aktörerna ofta fast i sina gamla affärsmodeller och är mindre bra på att innovera. Det gör att startups har en fördel i att adressera kundernas behov och att de inte behöver förhålla sig till något gammalt, berättar Törnström och fortsätter: 

– Efter att ha testat andra peer-to-peer carsharing tjänster insåg jag att det fanns mycket utrymme för förbättring. Det gjorde att jag sa upp mig från Volvo, flyttade ner i farmor Gun-Britts källare och grundade Heap.


Läs mer om Heap här!

Helt digital process

Heap är en digital bildelningstjänst som gör att privatpersoner kan hyra ut sina bilar till andra privatpersoner när bilen inte används. Uthyrningen kan ske både per timma eller dygn och görs helt digitalt genom en app på mobilen. Genom appen registrerar uthyraren att bilen står till förfogande och en sökande person i närheten kan då genom ett knapptryck hyra bilen. 

– Genom att en box installeras i bilen sker uthyrningen helt automatiskt, genom en app. Systemet och appen har då koll på allting, från att låsa och starta bilen, var bilen befinner sig, hur långt den kört till hur priset ska sättas, förklarar Törnström.

Stora konkurrensfördelar

Förutom att uthyrningsprocessen sker helt digitalt så finns det även miljömässiga och ekonomiska fördelar. Med färre bilar blir det mindre påverkan på klimatet, samtidigt som bilanvändarna kan dela på kostnaden för bilen. Ägaren kan tjäna pengar på sin bil när den inte används och hyraren kan till en liten kostnad låna en bil av en person i närheten, utan att behöva ta sig till en biluthyrningsfirma. Att försäkring ingår i tjänsten underlättar dessutom.

– En tydlig konkurrensfördel vi ser ligger i närheten till bilarna, att du kan hyra av din granne istället för att ta dig till en firma. Att vår process sker helt digitalt där överlämning av nycklar inte behövs är även en stor styrka. Dessutom är de ekonomiska incitamenten väldigt höga för både bilägare och bilhyrare när hyrestiden kan justeras både per timme och dygn, berättar Törnström.

Läs mer om Heap här!

Smart prismodell med fokus på service

I dagsläget har Heap hunnit förmedla över 1000 uthyrningar via sin app. Under tiden har bolaget laborerat en del med prismodellen för att komma underfund med vilken modell som fungerar bäst. Nu tar Heap ut en procentsats på hyrpriset, vilket fungerar som en förmedlingsavgift. Bolaget kan då vara mer lönsamma än andra aktörer på marknaden eftersom affärsmodellen innebär mindre fasta bilkostnader och mindre bilhanteringskostnader. Dessa står istället bilägaren för. Däremot blir kundsupport extra viktig för Heap, vilket är något de fokuserar på.

– Vi vet att många aktörer har brottats med lönsamhetsproblem tidigare. Vi vet också att kunderna tycker att pris och närheten till bilarna är viktigt. Potentialen bara i Sverige är en miljard kronor, däremot som i många andra länder lyckas befintliga aktörer inte adressera marknaden. Prissättningen blir felaktig när deras affärsmodeller inte gör att de kan få ekonomi i bilar som står utanför stadskärnor, berättar Törnström och fortsätter: 

– Under vår pilot i Göteborg har vi visat att vår tjänst på ett perfekt sätt kan adressera vakuumet som finns på marknaden. I övrigt så vill vi skapa en bra kundupplevelse. Vi kommer ha stort fokus på en smidig och bra kundsupport. 

Tillväxt står på tur 

Heap planerar nu att ta in upp till sex miljoner kronor för att accelerera tillväxten. Planen är att växa i svenska storstadsregioner under 2021. Under nästa år planerar bolaget att ta sin skalbara hyrlösning internationellt, där potentialen är betydligt större, och bredda intäktsmöjligheterna med nya kringtjänster. 

– Med den datan vi har ser vi tydliga signaler på att en investering i Heap kan bli väldigt lukrativ. Vi ser jättestor potential och tror att vår värdering på 25 MSEK kommer växa betydligt. Vår rådgivare som är tidigare vd på Sunfleet har redan gjort den här tillväxtresan en gång och kommer nu vara med och göra den igen på Heap, avslutar Törnström. 

Läs mer om Heap här!


Fakta: Framtiden

Heap tar nu in pengar för att kunna genomföra sin tillväxtplan i Sverige under 2021 och sedan ta den internationellt.

Emissionsbelopp: Upp till 6,5 MSEK
Värdering: 25 MSEK pre- money
Användning av likvid: Försäljning och marknadsföring

Läs mer på FundedByMe

www.heap.co

Denna artikel är information från Laika Consultings kund. Artiklar i Investerarbrevet skall tolkas som marknadsföring. Alla investeringar innebär risk och satsat kapital kan helt gå förlorat i värde