Vi har en unik produkt och kommer nu tack vare en starkare finansiell ställning kunna satsa mer på marknadsföring, säger Doxas VD Torbjörn Larsson.

Publicerad 30 okt 2017

Tar nästa steg efter avtal med de stora i USA

Får bättre förhandlingsläge.
Det Uppsalabaserade dentalföretaget Doxa genomför nu en nyemission på 32,1 miljoner kronor. Kapitalet ger bolaget en betydligt bättre förhandlingsposition vid kommande affärer, men ska även användas till produktutveckling. Bolaget räknar med att kunna lansera två nya produkter, en 2018 och ytterligare en 2019.

Det Uppsalabaserade dentalföretaget Doxa för sedan en tid förhandlingar med stora industriella aktörer som vill sälja bolagets biokeramiska dental-cement Ceramir under eget varumärke. Förhandlingarna har dock dragit ut på tiden. En av anledningarna har varit Doxas svaga balansräkning, ett hinder som kommer att försvinna efter nyemissionen.Med förbättrad finansiell ställning stärks även förhandlingspositionen och trovärdigheten i förhandlingar med andra större aktörer inom den internationella dentalmarknaden. USA viktigast
Den globala marknaden för tandcement uppgår till uppskattningsvis 250 miljoner dollar årligen, av detta svarar den amerikanska marknaden för ungefär 40 procent.– Den amerikanska marknaden är störst och därmed den viktigaste för oss, men det finns fler fördelar än bara storleken, inte minst det enhetliga språket och tillgången till fria föreläsare, säger Doxas vd Torbjörn Larsson.Avtal med de stora distributörerna
Doxa har funnits på den amerikanska marknaden sedan 2011. Bolaget har distributionsavtal med de största återförsäljarna, som tillsammans når mer än 85 procent av marknaden. Men detta till trots har försäljningen ännu inte riktigt tagit fart.– Vi har lärt oss mycket under den tid vi varit där. I ett amerikanskt perspektiv är vi en liten produkt då det krävs mer än att bara finnas hos de stora återförsäljarna. Vi måste till exempel själva stå för kampanjkostnader, vilket kan bli ganska kostsamt. Vi har dessutom suttit fast i ganska dåliga avtal, men det blir det successivt ändring på, säger han och tillägger att med man dessutom kommer bli en intressantare part när de nya produkterna är på plats.Ska nå marknadsandel på 10 procent
I syfte att stärka den amerikanska närvaron kommer nu Doxa att nyanställa i USA. Att ha en stark egen närvaro på den amerikanska marknaden är ett måste, även om det i princip är omöjligt att verka utan de stora distributörerna. Målsättning är att på sikt få en marknadsandel i USA på omkring 10 procent.– Vi anser att det är rimligt att kunna nå dit. Vi har en unik produkt och kommer nu tack vare en starkare finansiell ställning kunna satsa mer på marknadsföring, säger Larsson.Fokuserar i Europa
I Europa kommer Doxa bara att fokusera på de fem största marknaderna. Till skillnad mot i USA så har varje land i Europa ett eget språk, eget regelverk och färre fria föreläsare, vilket gör att det blir dyrt att bearbeta för många marknader samtidigt.– Vi kommer att koncentrera våra försäljningsinsatser ytterligare i Europa. Exakt var vi landar i slutändan återstår att se, men det blir inom de fem största marknaderna, berättar han.Avtal i Frankrike
Redan nu har den nya europastrategin börjat bära frukt. Så sent som den 12 oktober tecknades ett distributionsavtal med franska Sodimed.– Frankrike är en av de fem stora och extra viktiga europeiska marknaderna för Doxa och vi får nu bättre räckvidd i Frankrike via ytterligare en aktiv distributör på den franska marknaden, avslutar Torbjörn Larsson.Att Doxa verkligen har en produkt i världsklass bekräftas av deras cement, Ceramir, 2016 för fjärde året i rad utmärkelsen ”Best in Class” av Cellerant Consulting Group i USA inom gruppen Technology Award för unika egenskaper som dentalcementet.Fakta om nyemissionen

Innehav av en (1) befintlig aktie ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.
Teckningskursen är 1,0 kronor per aktie.
Doxa tillförs högst cirka 32,1 Mkr, före emissionskostnader, vid full teckning i Emissionen.
Avstämningsdag för deltagande i Emissionen är den 10 november 2017.
Teckning i Emissionen ska ske under perioden 14-28 november 2017.
Befintliga huvudägare som tillsammans innehar omkring 23,4 procent av aktierna i Doxa har förbundit sig att teckna sin andel i emissionen.
För mer information samt teckning i emissionen, klicka här!Välkommen på Doxas bolagspresentation hos Erik Penser Bank den 16 november kl 12.00. Presentationen äger rum torsdagen den 16 november 2017 kl 12.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27. I samband med presentationen serveras lunch. För anmälan klicka här!Fakta om Doxas tandcement Ceramir

Utöver Ceramir Crown & Bridge bedriver Doxa utveckling av ny produkt. Det är ett nytt tandfyllnadsmaterial, Ceramir CeraFill, som beräknas kunna nå marknaden under 2019. Den nya produkten bedöms ha en betydande potential och därmed kunna stärka bolagets tillväxtmöjligheter ytterligare.Bolaget har även ytterligare en Ceramir-produkt på gång, vilken tas fram tillsammans med en europeisk utvecklingspartner. Denna produkt är ännu i ett tidigt skede men beräknas kunna lanseras under andra halvan av 2018 om alla tester och utvärderingar faller väl ut. Denna produkt passar väl i in den produktportfölj med bioaktiva produkter man avser bygga.Ett problem med traditionella direkta dentala material som härdar i munnen är att de inte harmonierar med tanden. Material som inte rör sig på samma sätt som den naturliga tandvävnaden kan krympa eller expandera vid härdning eller snabba temperaturförändringar. Det ökar risken för att bindningen mellan material och tand försämras över tid, med risk för spaltbildning, bakteriepenetration och sekundärkaries som följd. Ceramir har en mycket hög biokompatibilitet dvs. accepteras lätt av de omkringliggande vävnaderna och rör sig naturligt med dem. Det gör den kemiskt stabil över tid och minimerar risken för mikroläckage, både vid behandlingstillfället och senare.De flesta av dagens dentala material fungerar utmärkt i rumstemperatur och normal luftfuktighet. Men vid användning i munhålan och i kontakt med tand kan de fallera och bakterier kan leta sig in mellan det konstgjorda materialet och tanden. Faktum är att sekundärkaries är den vanligaste omgörningsorsaken för både fyllningar och fast protetik.