Publicerad 3 dec 2012

Sveriges fondexperter positiva till börsen


Fondexperterna som ingår i Svenskt Fondexpertindex (SFEI) ställer sig positiva till börsen det kommande året. Framförallt tror de på en positiv utveckling i Europa, trots det skakiga ekonomiska klimatet.

Varje år tillfrågas fondexperterna som ingår i SFEI om hur de ser på marknadsutvecklingen för fem regioner det kommande året. I årets upplaga som publicerades den 28 november var fondexperterna oväntat positiva till börsen. Den genomsnittliga prognosen var 8,2 procent och andelen negativa börsprognoser den lägsta sedan SFEI startades hösten 2009. Europa bedömdes vara den mest intressanta regionen, men prognoserna var relativt samstämmiga för samtliga regioner som ingår i undersökningen. 

– Det är intressant att fondexperterna är så positiva till börsen, och inte minst Europa som ju fortfarande har stora ekonomiska problem att hantera i flera euroländer. Det tycks finnas en tilltro till att de problem som finns kommer att lösas, och dessutom kan ju fortsatta stödåtgärder och låga räntor komma att gynna aktieutvecklingen fram till dess, säger Peter Beckman, vice vd för SPP Fonder.

Europa bäst kommande året, USA på kort sikt

I ett kortare perspektiv (3 månader till och med januari 2013) ansågs istället USA vara den mest intressanta marknaden. Europa hamnade däremot på sista plats vilket indikerar att fondexperterna förväntar sig en något skakigare utveckling i Europa på kort sikt som sedan förhoppningsvis tar fart.

* Prognosperioden är ändrad från sex månader till tolv månader från och med SFEI november 2012.

Fondexperterna föredrar att blanda stilar

När fondexperterna tillfrågades om vilken investeringsstil som de tror mest på de kommande tolv månaderna valde omkring en tredjedel tillväxt, men många ansåg samtidigt att det var svårt att göra någon prognos på grund av det osäkra ekonomiska klimatet. Flertalet fondexperter väljer därför antingen en neutral blandning mellan olika stilar eller att anpassa inriktningen individuellt mellan olika regioner.

  • Om Svenskt Fondexpertindex
  • Varje år svarar fondexperter från omkring 25 aktörer som arbetar med utvärdering och investering i fonder på frågor om det marknadsläget och aktuella trender i rapporten Svenskt Fondexpertindex (SFEI) som tas fram av Laika Consulting på uppdrag av Storebrand/SPP. Syftet med rapporten, som publicerats sedan 2009, är att lyfta fram dessa ofta dolda makthavare inom den svenska fondbranschen som kontrollerar uppskattningsvis omkring 400 miljarder kronor eller omkring 20 procent av det svenska fondkapitalet.